Zverejnené: 14.09.2022

Odklad splátok – lex corona


Odklad splátok lex corona znamená, že počas dohodnutého obdobia od 1 do 9 mesiacov nebudete platiť mesačnú splátku úveru. Odklad splátok neznamená ich odpustenie a úver sa počas odkladu ďalej úročí pôvodnou úrokovou sadzbou, odklad splátok sa netýka poplatkov za poistenie. Budete platiť náhradu nákladov za poistenie schopnosti splácať úver Zároveň sa doba splatnosti úveru predĺži o obdobie odkladu. Ak sa obdobie odkladu splátok skončí, začnete úver znovu splácať. Výšku novej mesačnej anuitnej splátky banky písomne zasielajú poštou na vašu adresu po schválení žiadaného odkladu splátok.

Odklady splátok do 31.3.2021  majú  špeciálne označenie, aby bolo možné odlíšiť, že ide o odklad z dôvodu negatívnych dosahov pandémie a odklad nebude mať negatívny dosah na možnosť čerpať nový úver po skončení odkladu splátok.

Na základe ukončenia obdobia platnosti usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo sa odklady splátok nastavené od 1.4.2021 zasielajú do úverového registra s negatívnym príznakom v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z., čo môže mať v budúcnosti dopad na poskytnutie ďalších úverov.


 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách