Zverejnené: 07.11.2022

Online scam


Online scam je skratka pre podvodný investičný program. Tie sa ponúkajú predovšetkým prostredníctvom internetu a sú typické ponukami neúmerne vysokých ziskov. Pre operácie s peniazmi využívajú predovšetkým elektronické peňaženky. Obvykle fungujú na princípe pyramídy, kde investori na vrchole získavajú výnosy z vkladov nových investorov. V momente, keď sa investori prestanú vyplácať, nazývajú sa tieto programy SCAM. SCAM aj HYIP. Vo väčšine štátov sú považované za nelegálne.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách