Zverejnené: 02.02.2018

Otp banka mení svoj bežný účet Ready konto


Hodnotenie
1x

Logo otp banky

OTP Banka od apríla 2018 mení podmienky bezplatného vedenia otp READY Konta

 

Bežné účty

otp READY konto

100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie otp READY Konta bude po splnení podmienky:

  • realizácia aspoň jednej platby kartou mesačne 
  • alebo ak je na Sporiacom účte READY priemerný zostatok vo výške min. 250 EUR za mesiac (zľava je uplatnená v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podmienka na získanie zľavy splnená) 

V kalendárnom mesiaci, v ktorom majiteľ READY Konta dovŕšil 26 rokov nie je vyhodnocovaný za predchádzajúci mesiac a zľava mu nie je poskytnutá.

Predtým bola 100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie otp READY Konta pre klientov do 18 rokov po splnení podmienky: 

  • realizácia aspoň jednej platby kartou mesačne (zľava je uplatnená v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podmienka na získanie zľavy splnená) 

V kalendárnom mesiaci, v ktorom majiteľ READY Konta dovŕšil 18 rokov nie je vyhodnocovaný za predchádzajúci mesiac a zľava mu nie je poskytnutá

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

 Autor článku: Iveta Hudáková