Zverejnené: 19.04.2017

Poistné obdobie


Hodnotenie
0x

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom.

Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné (rok, polrok, štvrťrok, mesiac). Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistenie podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.