Zverejnené: 11.04.2017

Poistné plnenie


Poistné plnenie je náhrada za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy, alebo právneho predpisu, ktoré poistenému  vznikli pri poistnej udalosti.

Podmienky poistného plnenia

V prípade ak klient  má zdravotné problémy, ktoré sleduje lekár a chce uzatvoriť poistku, je potrebné to uviesť do poistnej zmluvy - klienti pri uzatváraní poistnej zmluvy vypĺňajú zdravotný dotazník. Na základe toho poisťovňa posúdi, či klienta poistní alebo nepoistí, alebo mu navýši poistné.  Ak by  nastala poistná udalosť, ktorá bola podmienená zdravotným stavom poisteného, poisťovňa môže odmietnuť poistné plnenie z dôvodu zamlčania zdravotného stavu. Ak bol spôsobený úraz pod vplyvom návykových látok, poistné plnenie môže byť krátené alebo úplne zamietnuté.

Platí to  aj pri poistnom plnení z Povinného zmluvného poistenia alebo pri Havarijnom poistení. Ak vodič spôsobí dopravnú nehodu a bude mu preukázaná prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky v krvi, poisťovňa má právo vymáhať poistné plnenie od vodiča.

Aj pri správne vybratom a nastavenom  poistení, môže poisťovňa odmietnuť poistné plnenie. Napríklad klient má poistenú domácnosť, má poistené aj riziko krádeže, ale poisťovňa šetrením zistí, že na dverách vykradnutého domu alebo bytu neboli namontované bezpečnostné zámky - je to  uvedené v poistných podmienkach.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách