Zverejnené: 25.8.2016

Poisťovateľ


Hodnotenie
0x

Právny subjekt ktorý má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, v súlade s platnou legislatívou. Poisťovateľ uzatvára s poistníkom poistenie, vykonáva jeho správu a kryje riziká v zmluve dojednané.