HC


Zverejnené: 21.08.2019

Porovnanie študentských pôžičiek


Article image

Pôžičky pre študentov sú osobitnou kategóriou úverov. Študenti ich môžu získať buď prostredníctvom  Fondu na podporu vzdelávania alebo prostredníctvom bánk, ktoré poskytujú študentom pôžičky s podmienkou ručiteľa na úver. Každý z úverov ma svoje plusy a mínusy a nedá sa jednoznačne povedať, ktorý študentský úver je najvýhodnejší a najlepší.

Študentská pôžička je často ponúkaná so zvýhodneným úrokom oproti bežným úrokom na spotrebných úveroch a pôžičkách. Okrem toho na získanie nižšieho úroku pri bežnom spotrebnom úvere, musí klient spĺňať podmienky na jeho získanie ako napríklad vedenie osobného účtu v banke, poistenie úveru, zasielanie príjmu na účet a pod. Študentská pôžička ponúka tieto výhody aj bez ďalších podmienok.

 

SLSP – Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov

Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov je bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov. Možnosť si vybrať s dvoch variant splácania úveru. Splácať úver hneď po poskytnutí alebo splácať počas štúdia iba úroky a istinu splácať až po ukončení štúdia.

 • minimálna výška pôžičky je 1 000 €, maximálna 8 500 €
 • doba splatnosti od 1 do 8 rokov
 • za vybavenie úveru, mimoriadne splátky aj za predčasné splatenie sú 0 € poplatky
 • úroková sadzba je pre všetkých žiadateľov rovnaká a to 8,50% ročne

Podmienky získania:

 • pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia už od prvého ročníka,
 • študenti denného štúdia na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí,
 • študentov vo veku od 18 do 26 rokov (v deň podpísania zmluvy musí študent dovŕšiť 18 rokov a nesmie dovŕšiť 26 rokov).
 • akceptovateľný príjem rodiča alebo inej osoby ako spoludlžníka na úvere

 

Poštová banka – Pôžička na vzdelanie

Pôžička na vzdelanie je bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov.

 • minimálna výška pôžičky je 300 €, maximálna 10 000 €
 • doba splatnosti od 1 do 8 rokov
 • za vybavenie úveru, mimoriadne splátky aj za predčasné splatenie sú 0 € poplatky
 • úroková sadzba je pre všetkých žiadateľov rovnaká a to 5,50% ročne, pri aktívnom využívaní účtu v Poštovej banke 4,50 % ročne

Podmienky získania:

 • pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia už od prvého ročníka,
 • študenti denného štúdia na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí,
 • študentov vo veku od 18 do 26 rokov (v deň podpísania zmluvy musí študent dovŕšiť 18 rokov a nesmie dovŕšiť 26 rokov).
 • akceptovateľný príjem rodiča alebo inej osoby ako spoludlžníka na úvere

 

Fond na podporu vzdelávania – Študentská pôžička

Pôžička na vzdelanie je bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov. Pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy vzniká nárok na zákonný odklad splátok pôžičky  t. j. počas štúdia do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej a rodičovskej dovolenky, ak študent kvôli nej prerušili štúdium.

 • minimálna výška pôžičky je 500 €, maximálna 6 000 €
 • doba splatnosti od 5 do 10 rokov
 • za vybavenie úveru, mimoriadne splátky aj za predčasné splatenie sú 0 € poplatky
 • úroková sadzba pre akademický rok 2019/2020 je vo výške 3,00 % ročne

Podmienky získania:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
 • Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • potrebné mať ručiteľa, ktorý má preukázateľný zdroj príjmu

Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 3 500 €.

Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 6 000 €.

 

Porovnanie študentských pôžičiek TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách