Zverejnené: 08.04.2022

Portfólio


Portfólio je súbor finančných investícií, ako sú akcie, dlhopisy, komodity, hotovosť a peňažné ekvivalenty vrátane uzavretých fondov a fondov obchodovaných na burze (ETF). Investičné portfólio môže pomôcť rozšíriť majetok na dosiahnutie budúcich finančných cieľov, napríklad primeraného dôchodkového fondu. Základným predpokladom portfólia je, že investor kupujete investície, ktoré zvyšujú hodnotu, a tým zarába peniaze. Zároveň je zabezpečená ochrana kapitálu alebo majetku investora.
 

Typy portfólií:

  • Hybridné portfólio - predstavuje kombináciu viacerých portfólií, znamená relatívne pevný podiel akcií, dlhopisov a alternatívnych investícií.
  • Rentové portfólio -  preferujú ho investori, ktorých zaujíma renta, resp. pasívny príjem, ktorý z tohto portfólia inkasujú pravidelne.
  • Agresívne portfólio -  zamerané na akcie, obsahuje aktíva, ktoré sú charakterizované vysokým medziročným percentuálnym nárastom, vyhľadávajú ich spoločnosti, ktoré sú v počiatočných štádiách svojho rastu a majú hodnotovú ponuku.
  • Defenzívne portfólio -  zamerané na akcie,  je vhodné pre investorov, ktorí nedokážu zvládať vysoké prepady.
  • Špekulatívne portfólio -  zamerané na akcie,  je vystavené extrémnemu riziku,  je najlepšie pre investorov, ktorí majú vysokú mieru tolerancie voči riziku.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách