Zverejnené: 03.02.2022

Poštová poisťovňa, a.s.


História spoločnosti

História Poštovej poisťovne sa začína založením poisťovne TATRA v roku 1940, kedy bola v Bratislave založená Tatra poisťujúca účastinná spoločnosť.

Do konca druhej svetovej vojny  1945 bola najväčšou poisťovňou na území Slovenského štátu. Na začiatku ponúkala len poistenie proti škodám spôsobených požiarom a neskôr aj  živelné riziká. Poisťovňa TATRA bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22. 9. 1995, zápisom do obchodného registra v októbri 1995. Licencia na poisťovacie služby jej bola udelená Ministerstvom financií Slovenskej republiky v júni 1996 a v septembri 1996 začala poskytovať služby v oblasti poistenia.

Poštová banka v máji 2008 získala 100 %  podiel akcií Poisťovne TATRA a stala sa členom skupiny Poštová banka. Od 14. júna. 2008 zmenila Poisťovňa Tatra obchodné meno na  Poisťovňa Poštovej banky, a. s. Od 18. 5. 2015 zmenila poisťovňa svoje obchodné meno na Poštová poisťovňa, a. s.. Od 17. decembra 2021 sa stala Poštová poisťovňa súčasťou Union Poisťovne.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách