Zverejnené: 13.12.2017

Potvrdenie o príjme


Pri vybavovaní väčšiny úverov a pôžičiek v bankách a v nebankových spoločnostiach je potrebné k žiadosti o úver zdokladovať príjem. Banky môžu vyžadovať potvrdenie o príjme len od samotného  žiadateľa, prípadne aj od spoludlžníka alebo aj ručiteľa, ak vstupujú do úverového vzťahu.

Zamestnanec

Najjednoduchšie dokladovanie príjmu je pre zamestnanca. Pretože banka si vie overiť príjem žiadateľa priamo v Sociálnej poisťovni a niekedy nepotrebuje predkladať ani potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Niektoré banky vyžadujú potvrdenie o príjme len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni, ako napríklad sudca, policajt a pod.

Banka môže vyžadovať doložiť aj výpisy z účtu (zvyčajne šesťmesačné) o tom, že žiadateľovi o úver nabieha pravidelne výplata na účet. O výpis z účtu je možné požiadať priamo v pobočke banky alebo si ho vytlačiť cez Internetbanking. Ak žiadateľ je aj klientom banky, výpisy z účtu nie sú potrebné, pretože banka má jeho záznamy.  

Práca v zahraničí

V prípade ak žiadateľ o hypotéku pracuje v zahraničí pre slovenskú firmu a okrem platu na Slovensku poberá aj diéty, tie síce zvyšujú jeho príjem, ale banky ich neberú do úvahy pri posudzovaní čistého príjmu, pretože nie sú zdaňované a nevystupujú v daňovom priznaní.

Živnostník, podnikateľ

Ak žiadateľ podniká alebo je živnostník banka tiež skúma jeho príjem v čase žiadosti o hypotéku. Okrem daňového priznania k dani z príjmov za posledné zdaňovacie obdobie musí  predložiť aj doklady preukazujúce reálny príjem za obdobie, ktoré nie je zahrnuté v daňovom priznaní. Sú to doklady ako napr. výpisy z podnikateľského účtu, vystavené faktúry, odberateľské zmluvy, či mesačné závierky z elektronickej registračnej pokladne a pod.

Refinancovanie

Dokladovanie príjmu obvykle nie je potrebné pri refinancovaní hypotéky, ale žiadateľ musí mať bezproblémovú históriu splácania starého úveru, pokiaľ nová splátka nie je vyššia ako  stará splátka v inej banke,  alebo byť stálym klientom banky.

Nižšie vám ponúkame linky potvrdení o príjme niektorých bánk pre zamestnancov a živnostníkov.

 

Vzory potvrdení o príjme zo závislej činnosti a príjmu z podnikania niektorých bánk:

 

ČSOB

Potvrdenie o výške príjmu 

Potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania

 

SLSP

Potvrdenie o príjme 

Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania 
 

Tatra banka

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti

Potvrdenie o výške príjmu z podnikateľskej činnosti jednoduché účtovníctvo

Potvrdenie o výške príjmu z podnikateľskej činnosti podvojné účtovníctvo

 

Poštová banka

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti

Potvrdenie o výške daňovej povinnosti fyzickej osoby

 

OTP

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti

Potvrdenie o výške daňovej povinnosti

 

mBank

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti

Potvrdenie o výške daňovej povinnosti

 

UniCredit Bank

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti

Potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania
 

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách