Zverejnené: 16.03.2017

Povolené prečerpanie (kontokorentný úver)


Povolené prečerpanie - kontokorent je určitý druh úveru v rámci bežného účtu, ktorý patrí k najdrahším z dôvodu vysokých úrokových nákladov, preto nie je dobré mať ho stále vyčerpaný. Kontokorent sa odporúča využívať len na krátke obdobie a je ideálne ho splatiť v čo najkratšom čase (do 2 až 3 mesiacov). Úroky sa platia len z požičanej sumy.

Jeho výhoda je, ak vám ho banka schváli, rýchla dostupnosť k finančným prostriedkom, finančné prostriedky sa dajú čerpať kedykoľvek. Či už výberom hotovosti z účtu, vykonaním prevodných príkazov, alebo používaním platobnej karty. Splácanie prebieha tak, že akákoľvek suma, ktorá je pripísaná na bežný účet sa automaticky použije na splatenie povoleného prečerpania a následne je možné úver opäť čerpať. To znamená, že tento úver nie je potrebné splácať pravidelnými mesačnými splátkami.

Podmienky povoleného prečerpania

Mať otvorený účet v banke, vek žiadateľa minimálne 18 rokov, požiadať o jeho poskytnutie na pobočke banky, vedenie účtu v minimálnej dobe stanovenej bankou, mať  určitý obrat na účte, pravidelný mesačný príjem. Pri dokladovaní príjmu alebo ak je podmienkou určitá výška obratov na účte, ide o nezabezpečené povolené prečerpanie. Pri zabezpečenom ako zábezpeka slúži sporiaci  produkt v danej banke.

Niektoré banky poskytujú povolené prečerpanie automaticky na základe obchodných podmienok a zmluvy, alebo na požiadanie klienta. Iné zas poskytnú povolené prečerpanie len v prípade, ak máte v danej banke úver.

Výška povoleného prečerpania je v každej banke iná. V niektorých bankách je stanovená pevnou minimálnou a maximálnou výškou,  v iných bankách je zas podmienená niekoľkonásobkom mesačného príjmu žiadateľa (zvyčajne dvojnásobok).

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách