HC


Zverejnené: 18.05.2022

Pôžička pre tých, čo majú bankrot: Aké máte možnosti?


Article image

Osobný bankrot je oddlženie, ktorým sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Oddlženie je možné  dvoma spôsobmi a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podmienkou osobného bankrotu je, že voči osobe musí byť vedené exekučné konanie, osoba musí byť platobne neschopná, musí preukázať poctivý zámer a mať snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie sa dlhov, musí poskytnúť potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a dokázať, že má riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.

Je možné požiadať o pôžičku, keď som v osobnom bankrote?

Pre poskytovateľov úverov je prijateľnejší dlžník v exekúcii ako dlžník v osobnom bankrote. Ak je dlžník v exekúcii, existuje vysoká šanca vymôcť aspoň časť dlhu od neplatiaceho dlžníka. Ľudia po exekúcii či osobnom bankrote sú pre finančné inštitúcie prakticky tabu.

Banky alebo nebankové spoločnosti pri posudzovaní žiadosti o pôžičku získavajú informácie aj o záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, ale aj voči daňovému úradu. Všetky negatívne informácie získané bankami majú za následok zamietnutie žiadosti o pôžičku.
Platí to aj v prípade ručiteľa, ak je úver v omeškaní, resp. už prebieha exekučné konanie, toto má negatívny dopad pri posudzovaní novej žiadosti o pôžičku. Dôvodom zamietnutia žiadosti je aj osobný bankrot.

Aké mám možnosti?

P2P – kolektívna pôžička môže byť jedna z možností. Môže byť poskytnutá aj takému dlžníkovi, ktorému by finančná inštitúcia úver neposkytla. Celý proces schválenia prebieha na internete. Údaje o dlžníkovi nemusia byť overené vo všetkých databázach a registroch, keďže neexistuje zákonná povinnosť to urobiť alebo nie je možné do niektorých registrov nahliadnuť.  Po preverení bonity žiadateľa investori ponúknu svoje financie za dohodnutú úrokovú sadzbu. Žiadateľ si vyberie tú, ktorá je pre neho najvýhodnejšia.

Koľko si môžem požičať?

Výška pôžičky cez kolektívne požičiavanie, alebo inými slovami crowdfunding sa pohybuje od 50 eur do 15 000 eur. Záleží na tom, od akého poskytovateľa si dlžník bude chcieť požičať. Splatnosť pôžičky sa pohybuje od 3 mesiacov do 5 rokov s ročnou úrokovou sadzbou od 5 % p. a. až do 50 % p. a. v niektorých prípadoch.

Aké sú podmienky a na čo si treba dať pozor?

O pôžičku môže požiadať každý, kto má 18 a viac rokov, má občianstvo SR. Po doložení všetkých potrebných dokumentov je každý klient posudzovaný individuálne prostredníctvom vlastného vyhodnocovacieho systému.
Kolektívne pôžičky sú poskytované veriteľmi, ktorí nepodliehajú dohľadu tak ako banky alebo nebankové inštitúcie s oprávnením poskytovať úvery. Najväčšou nevýhodu je  to, že dlžník a veriteľ konajú na vlastnú zodpovednosť. Obaja musia plne dôverovať pravidlám online platformy nielen vo vzťahu k overeniu údajov. Dlžník nie je vo vzťahu k veriteľovi v postavení spotrebiteľa.

Cez P2P pôžičku môže získať pôžičku aj žiadateľ, ktorému banka z rôznych dôvodov nepožičia. Na webových stránkach veritelia tvrdia, že žiadatelia získajú výhodné úroky, to ale nie je vždy pravda. Čím rizikovejší je klient, tým vyššie úroky a poplatky zaplatí. Celková cena pôžičky sa v niektorých prípadoch pohybuje od 50 % a vyššie.

Nedostatočné preverenie bonity dlžníka zo strany internetovej platformy môže spôsobiť, že dlžník sa môže dostať do platobnej neschopnosti. Nemá možnosť overiť si fungovanie internetovej platformy a kto reálne peniaze poskytol. Rizikom môže byť aj to, že dohodnutá výška pôžičky nebude dlžníkovi vyplatená alebo bude vyplatená za úplne iných podmienok, ako boli dohodnuté.


TIP OD NÁS: Ak si požičiavate peniaze na akýkoľvek účel, myslite na to, čo sa stane v prípade, že svoj dlh nebudeme vedieť splácať. Aby neprišla prvá, druhá upomienka a neroztočili ste kolotoč problémov. Vždy zvážte, koľko a hlavne na čo chcete pôžičku.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách