Zverejnené: 14.10.2020

Pre koho je druhý pilier výhodný?


Article image
Ak máte menej ako 35 rokov a chcete, aby časť odvodov skončila na vašom dôchodkovom účte, druhý pilier je vhodným riešením. Sporiť si v druhom pilieri je možné podpísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Druhý pilier sa oplatí aj pre ľudí s nadpriemerným zárobkom, ktorých príjem presahuje 1,25-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Sociálna poisťovňa pri výpočte dôchodku zohľadní maximálne trojnásobok priemerného platu, aj keď odvody sa platia až z jeho päťnásobku, zatiaľ čo dôchodok z druhého piliera sa vypočíta na základe skutočného platu, z ktorého sa platili odvody, teda nebude sa krátiť.

Platí pravidlo, že čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým výkonnejší fond s agresívnejšou investičnou stratégiou si môžete vybrať. Každá DSS je povinná každý rok 10 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku presúvať 10% vašich úspor do konzervatívnych fondov, bez toho, aby sporiteľ musel čokoľvek spraviť.  Po dosiahnutí dôchodkového veku prechádzate do takzvanej fázy vyplácania.

Fondy druhého piliera

Zo zákona musí každá dôchodcovská správcovská spoločnosť viesť aspoň 2 fondy. Jeden dlhopisový garantovaný a jeden akciový negarantovaný. Okrem toho má každá DSS ešte svoje vlastné fondy, ktoré ponúkajú ako ďalšie možné alternatívy na zhodnotenie prostriedkov.

Garantované dôchodkové fondy, ktoré investujú nanajvýš opatrne, sú vhodné predovšetkým pre starších ľudí, ktorým chýba do dovŕšenia dôchodkového veku menej ako 10 rokov.

Negarantované dôchodkové fondy sú určené najmä sporiteľom, ktorí budú v druhom pilieri sporiť najmenej 20 až 25 rokov. Čím dlhšie obdobie sporenia, tým vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia zaujímavých výnosov. Medzi negarantované dôchodkové fondy patria aj tzv. indexové fondy. Úspory na dôchodok si každý sporiteľ môže rozložiť medzi dva rôzne fondy. Ak sa rozhodne pre túto možnosť, jeden z dvojice vybraných fondov musí patriť medzi garantované.
 

Výhody druhého piliera

 • časť vašich odvodov sa stáva vaším majetkom, vaše peniaze zhodnocujú na vašom účte
 • určujete si, do ktorého fondu a koľko investujete, máte vždy možnosť zmeniť nastavenie fondov
 • čím vyššie odvody odvádzate do Sociálnej poisťovne, tým budete mať viac na dôchodkovom účte
 • peniaze sú chránené, sporenie v druhom pilieri je pod dohľadom NBS, audítorom a depozitárom správcovskej spoločnosti
 • úspory sú dedičné,  v prípade, že by ste sa nedožili dôchodku, môže vaše úspory zdediť niekto blízky
 • dôchodok si môžete zvýšiť aj dobrovoľnými príspevkami do druhého piliera, výška príspevku nie je obmedzená
 

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • AXA d.s.s., a.s.
 • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.)
 • VÚB Generali d.s.s., a.sdôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Poraďte sa s odborníkom

Ak si neviete vybrať správcovskú spoločnosť alebo fond, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie.
DSS si môžete porovnať aj cez internet.
 
Porovnanie poistenia TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách