Zverejnené: 05.08.2020

Prečo nezabúdať na poistenie do hôr?


Article image
Ak sa chystáte do hôr, nezabúdajte na poistenie, ktoré keď uzavriete, tvorí len zlomok väčších nákladov. Výjazd horskej služby nie je lacná záležitosť a bežné zdravotné poistenie zásah horskej služby nekryje. Ak poistenie do hôr nemáte, prípadný úraz vám hlboko siahne do vrecka. Záchranná akcia, ktorá sa navyše nezaobíde bez pomoci vrtuľníka, je finančne náročná.


Od 1. júla 2006 na území Slovenskej republiky podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté - deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).
 

Výhody poistenia do hôr

 • záchranná činnosť horskej služby, t. j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni
 • poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni
 • preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. vrtuľníkom)
 

Druhy poistenia do hôr

Krátkodobé poistenie - je poistenie pre časovo ohraničené výlety ako napríklad výlet do hôr, lyžovačka alebo turistika.
Dlhodobé poistenie - je poistenie vhodné pre tých, ktorí na hory chodia opakovanie viackrát do roka.

Poistenie horskej služby sa rozdeľuje na balíky:

Základný balík - je určený pre bežných, rekreačných turistov, ktorý sa v horách venujú prechádzke, bicyklovaniu, pešej turistike a pod.
Rozšírený balík - je určený pre náročnejších turistov, ktorý vykonávajú rizikové a extrémne činností a športy.
Nadštandardný balík -  kryje  riziká, ktoré nesúvisia priamo s vysokohorskými aktivitami.
 

Územná platnosť poistenia

Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť HZS:
 
 • Belianske Tatry
 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj
 • Veľká Fatra
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry
 
Počas pobytu v horách sa správajte zodpovedne, neohrozujte seba ani iných návštevníkov hôr, dodržiavajte základné pravidlá bezpečnosti a  pokyny Horskej služby. Ak sa predsa len niečo stane, v prvom rade treba poskytnúť zranenému prvú pomoc. Následne kontaktujte Horskú záchrannú službu na tiesňové číslo 18 300 alebo na Záchrannú zdravotnú službu na čísle tiesňovej linky 112 , kde Vám poskytnú pokyny, ako máte ďalej postupovať do príchodu záchranárov.

Skôr, ako sa vydáte do hôr, prečítajte si bezpečnostné pokyny Horskej záchrannej služby, ktoré nájdete na ich webovej stránke.
 
Ak si neviete vybrať vhodné  Poistenie do hôr, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Poistenie do hôr si môžete porovnať aj cez internet.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách