Zverejnené: 14.10.2022

Predajný prospekt


Predajný prospekt je jeden z troch zákonom stanovených dokumentov (ďalšie sú štatút a kľúčové informácie pre investorov), ktoré musí mať každý podielový fond. Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, jeho obsah je stanovený zákonom. V prospekte sú popísané aj investičné ciele a zameranie investičnej politiky. Každý investor by mal mať k dispozícii Predajný prospekt pred vstupom do zmluvného vzťahu.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách