Zverejnené: 19.10.2023

Predčasné splatenie hypotéky: Ako postupovať a kedy sa oplatí?


Article image  
Hypotekárny úver je možné predčasne splatiť prakticky kedykoľvek. V závislosti od termínu a výšky predčasného splatenia je s poplatkom alebo bez poplatku. Bez poplatku je predčasné splatenie hypotéky, ak je realizované v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru, alebo ak nepresiahne výšku 20 % istiny hypotéky v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o hypotekárnom úvere.Ako postupovať, ak chceme hypotéku splatiť predčasne

  • Ak chcete mať predčasné splatenie hypotéky bez poplatkov, naplánujte si termín bezplatného predčasného splatenia na výročie fixácie.
  • Požiadajte písomne vašu banku o predčasné splatenie, najlepšie je to riešiť cez svojho finančného poradcu, ak nejakého máte.
  • Banka vám vyčísli zostatok aj poskytne všetky ďalšie informácie a podklady k predčasnému splateniu.
  • Splatiť hypotéku a počkať si na potvrdenie o zániku pohľadávky. Toto potvrdenie (kvitanciu) je potrebné odniesť na kataster nehnuteľností.
  • Čiastočne banka a čiastočne vy doriešite záležitosti záložného práva na katastri. K výmazu záložného práva by malo dôjsť do 60 dní.
  • K termínu predčasného splatenia je potrebné sumu zostatku hypotéky jednorazovo uhradiť.
 

Ako sa dá o predčasné splatenie požiadať

O predčasné splatenie svojho úveru môžete požiadať rôznym spôsobom, ako napríklad online, cez infolinku, apku, písomne alebo osobne na pobočke banky. Po prijatí vašej žiadosti ju banka spracuje a následne pošle vyčíslenie, na základe ktorého budete vedieť vyplatiť zvyšok svojho hypotekárneho úveru.
Žiadosť o predčasné splatenie by mala v prvom rade obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo, adresu  trvalého bydliska, číslo hypotekárneho úveru, dátum, kedy bol hypotekárny úver poskytnutý, či ide o úplné alebo čiastočné splatenie hypotéky a, samozrejme, aj podpis žiadateľa.
V prípade čiastočného predčasného splatenia úveru dáva klient súhlas, aby zostala zachovaná pôvodná výška mesačnej splátky a zároveň bola primerane skrátená dĺžka doby splácania, alebo zostala zachovaná dĺžka doby splácania a zároveň bola primerane znížená výška mesačných splátok.

Výhody alebo nevýhody predčasného splatenia hypotéky

Výhodou predčasného splatenia hypotéky je skutočnosť, že sa vylúči z mesačného rozpočtu splátka hypotéky a uvoľnia sa finančné prostriedky. Ušetríte množstvo peňazí na nezaplatených úrokoch. Svoj dom alebo byt konečne vlastníte iba vy. Predčasné splatenie hypotéky a jeho ekonomická výhodnosť je závislá od výšky vracanej sumy, od úroku, za aký máte poskytnutú hypotéku, a od prípadných poplatkov, ktoré je potrebné pri predčasnom splatení zaplatiť.

Ak máte dlh, musíte hľadať spôsob, ako svoj dlh splácať takmer v každej životnej situácii. Zvlášť, ak za svoj dlh ručíte nehnuteľnosťou, ktorá je zároveň u väčšiny ľudí  aj ich strechou nad hlavou, teda ich bývaním. Veriteľa nezaujíma, či ste bez práce alebo invalid. Veriteľ chce svoje požičané peniaze pravidelne splácať. Finančné prostriedky, ktoré ušetrite na mesačnej splátke hypotéky, môžete tak odkladať alebo investovať do svojej budúcnosti.

Nevýhodou je, že na seba hypotéka viaže veľkú časť likvidity, čo môže sťažiť rýchly prístup k hotovosti. Je potrebné myslieť na to, že peniaze, ktoré použijete na predčasné splatenie hypotéky, vám mohli potencionálne generovať vyššie príjmy, ak by ste ich niekde výhodne investovali.

Aké sú poplatky za predčasné splatenie hypotéky?

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky je zo zákona maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy v čase podania žiadosti o predčasné splatenie. Podľa zákona môže tento poplatok zahŕňať iba oprávnené náklady banky, ktoré súvisia s predčasným splatením hypotéky. Banka pritom tento poplatok môže, ale nemusí uplatniť, čo prakticky znamená, že ho uplatňujú všetky banky, ponúkajúce na Slovensku úvery na bývanie.

Ak chcete uskutočniť mimoriadnu splátku hypotéky pri konci fixácie, poplatok za predčasné splatenie nebudete platiť pri akejkoľvek výške mimoriadnej splátky.

Podľa § 18 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie sa zakazuje bankám požadovať od vás akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie hypotéky nepresiahne výšku 20 % istiny hypotéky. Zákon určuje aj  maximálnu výšku nákladov súvisiacich so žiadosťou o predčasné splatenie hypotéky. Splatiť hypotéku skôr teda môžete aj bez dodatočných nákladov. Mimoriadnu splátku je nutné správne načasovať a požiadať o ňu v dostatočnom predstihu.

V niektorých bankách, ako napríklad VÚB, Tatra Banka, SLSP, ČSOB, UniCredit Bank, môžete splatiť 20 % z pôvodnej výšky hypotéky, v Oberbank je to 20 % z aktuálneho zostatku istiny. Niektoré banky umožňujú mimoriadne splátky hypotéky bez poplatkov aj nad zákonný rámec. Slovenská sporiteľňa umožňuje klientom uhradiť raz mesačne cez Georga najmenej 50 eur a najviac trojnásobok mesačnej splátky bez poplatku. ČSOB umožňuje raz mesačne uhradiť bez poplatku mimoriadnu splátku vo výške do 1,5% zo zostatku dlhu.
 
TIP OD NÁS: Hypotéku by ste nemali splácať poslednými  peniazmi, ktoré máte k dispozícii. Mala by vám ostať nejaká finančná rezerva. Ak máte rezervu dostatočne vysokú, mali by ste zvážiť, či hypotéku predčasne splatiť alebo či peniaze investovať niekde, kde by mohli zarábať viac, ako je samotná cena za hypotéku.

Pokiaľ je úrok z hypotéky menší ako miera inflácie, budete mať prospech z rozdielu. Vďaka aktuálnym dlhodobým fixáciám na hypotékach s nízkou úrokovou sadzbou si zaručíte istotu vlastného bývania lacnejšie ako nájom. Z dlhodobého hľadiska finančná hotovosť stráca svoju hodnotu, no naopak, nehnuteľnosti zaznamenávajú stabilný nárast ceny.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách