HC


Zverejnené: 20.10.2020

Pri pôžičke Cetelem za každých 2 000 € odmena 20 €


Article image


Tento rok banka Cetelem oslávila 20 rokov na slovenskom trhu. Pri tejto príležitosti banka ponúka svojim klientom pôžičku , kedy za každých 2 000 € na novej alebo prenesenej pôžičke pošle banka späť ako odmenu 20 €. Získať môžete odmenu až 500 €.
 


Podmienky získania odmeny:

 • uzatvoríte s Bankou zmluvu o spotrebiteľskom úvere, t.j. požiadáte o úver v čase od 16.10.2020 do 31.12.2020 a Banka úver poskytne,
 • budete pravidelne uhrádzať mesačné splátky do 15. dňa v mesiaci,
 • nepožiadáte o odklad splátok na úvere poskytnutom podľa písm. a),
 • zároveň sa prihlásite, resp. registrujete do klientskej zóny Banky,
 • úver poskytnutý podľa písm. a) predčasne nesplatíte do 12 mesiacov od jeho poskytnutia

Parametre pôžičky

 • výška úveru od 2 000 € do 50 000 €
 • splatnosť od 6 mesiacov do 96 rokov
 • poplatok za poskytnutie 0 €
 • možnosť použitia na čokoľvek

Podmienky získania pôžičky

 • trvalý pobyt na území SR
 • v deň podania žiadosti vek 18 - 75 rokov (v prípade žiadosti o pôžičku nad 65 rokov, je potrebné žiadať o pôžičku telefonicky)
 • maximálny vek v čase doplatenia pôžičky 75 rokov
 • trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku
Zamestnanec – preukázanie  trvalého  príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania).
Fyzická osoba - podnikateľ – preukázanie existencie oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov 
Dôchodca – preukázanie  príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok)

K vybaveniu žiadosti o pôžičku potrebujete:

 • jeden doklad totožnosti (fotokópiu občianskeho preukazu),
 • druhý doklad pre overenie totožnosti (napr. vodičský preukaz, pas, ZŤP potvrdenie a pod...)
 • výpis z Vášho bankového účtu, kam Vám pošleme peňažné prostriedky
 • doklad o pravidelnom príjme. Typ závisí podľa toho či ste zamestnaný, dôchodca, alebo SZČO (Zamestnaný: výpis bankového účtu, kam chodí pravidelný príjem; Dôchodca: aktuálny výmer o dôchodku, alebo výpis z bankového účtu, kam má poukazovaný dôchodok; SZČO: aktuálne daňové priznanie, potvrdenie o podaní DP, výpis z podnikateľského bankového účtu).
Ak máte záujem o pôžičku od banky Cetelem, môžete o ňu požiadať aj online
 

  
Porovnanie pôžičiek všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách