Zverejnené: 19.04.2017

Príkaz na inkaso


Príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká.

Podmienky zadania inkasa

Na to, aby bolo možné vykonať inkasný spôsob platenia, musí dať klient, ktorý je majiteľom účtu v banke, písomný súhlas na prevod peňažných prostriedkov zo svojho účtu v prospech účtu príjemcu. Tento písomný súhlas podpisuje klient s príjemcom inkasa, napríklad s energetickou spoločnosťou, dodávateľom plynu, telekomunikačná spoločnosť a pod., ktorý sa v tomto prípade stane veriteľom voči svojmu klientovi. Banka následne už na pokyn veriteľa stiahne z účtu klienta uhrádzanú sumu peňazí.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách