Zverejnené: 21.3.2016

Prírodný živel


Hodnotenie
0x

Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný.

Medzi prírodné živelné udalosti patria úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, pád stromov, zemetrasenie a podobne. Prírodný živel je udalosť, ktorá má pôvod v prírode a uskutoční sa bez akéhokoľvek ľudského zásahu.