Zverejnené: 18.04.2017

Prírodný živel


Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný.

Medzi prírodné živelné udalosti patria úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, pád stromov, zemetrasenie a podobne. Prírodný živel je udalosť, ktorá má pôvod v prírode a uskutoční sa bez akéhokoľvek ľudského zásahu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách