Zverejnené: 18.04.2017

Progresívne splácania


Banka ponúka klientom aj progresívne splácanie, kedy sa výška splátky postupne mení. Na začiatku pri poskytnutí úveru je najnižšia, postupne sa zvyšuje a pri konci splatnosti je najvyššia.

Napríklad pri úvere 50 000 EUR  na 30 rokov sa môže výška mesačnej splátky postupne zvýšiť z 205 EUR na 350 EUR. Pri zmene fixácie úrokovej sadzby je väčšinou  možná zmena  z progresívneho splácania na anuitné splácania.

Výhody a nevýhody progresívneho splácania

Výhodou je, že pri progresívnom splácaní môže banka schváliť vyšší úver, pretože pri hodnotení finančnej situácie rodiny počíta na začiatku s nižšími mesačnými výdavkami na úhradu mesačnej splátky. Banka počíta s tým, že príjem klienta bude rásť a v budúcnosti bude schopný uhrádzať vyššiu sumu.

Nevýhodou je, že klient  preplatí na úvere viac, ako v prípade, keď úver spláca rovnomernou mesačnou splátkou.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách