Zverejnené: 01.12.2023

Recyklácia platby


Recyklácia platby je, ak klient na účte nemá dostatok finančných prostriedkov na realizáciu trvalého alebo inkasného príkazu, banka platbu zaradí do takzvaného súboru recyklovaných platieb a o opätovné zúčtovanie transakcie sa bude pokúšať každý pracovný deň recyklácie.

Doba recyklácie pri trvalých príkazoch je päť pracovných dní, pri inkase sa doba môže líšiť podľa jednotlivých inkasujúcich firiem. Niektoré typy úhrad, ako napríklad platby vo vzťahu k štátnemu rozpočtu sa recyklujú neobmedzene.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách