Zverejnené: 18.04.2017

Revalvácia


K revalvácii dochádza vtedy, ak centrálna banka zvyšuje hodnotu peňažnej jednotky voči príslušnému menovému základu, t.j. voči inej mene.

Revalvácia je obmedzená na situácie, v ktorých napríklad centrálna banka oficiálne viaže svoj devízový kurz na inú menu a v ktorých viazaný pomer alebo parita sa mení.  Keď sa takýmto spôsobom zvýši oficiálny menový kurz domácej meny k inej mene, hovorí sa, že domáca mena bola revalvovaná. O revalvácii hovoríme iba v prípade, keď dôjde k zmene oficiálneho devízového kurzu.

Príčiny pohybu devízového kurzu, ktoré vedú k zhodnocovaniu domácej meny vo vzťahu k zahraničným menám, môžu byť rôzneho charakteru. Priamym dôvodom sú zmeny vo vzťahu medzi ponukou a dopytom na devízovom trhu. Vývoj v posledných rokoch ukázal, že ponuku a dopyt stále vo väčšej miere ovplyvňuje medzinárodný pohyb kapitálu  na úkor medzinárodného obchodu s tovarmi a službami.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách