Zverejnené: 23.01.2023

Ropa


Aktuálna cena ropy, ťažená z devätnástich ťažiacich polí v severnom mori. Určovaná je cena za barel. Najväčší producent ropy je Amerika so 14.5% nasledovaná 13% Ruskom. Slovensko vo svetovej výrobe ropy prispieva 0,0001%.

Merná jednotka pre zlato je barel alebo bbl, kde objem jedného barelu je 159 litrov.

Spojené štáty spotrebujú denne najviac ropy zo všetkých krajín a to v hodnote 1,85 blilióna barelov denne. V aktuálnej cene 80$ za barel to predstavuje hodnotu 148 bilióna dolárov denne. Ropa sa často zvykne nazývať aj čierne zlato. Využitie ropy je v medicíne, pomôckach pre šport alebo kozmetike.

Za posledných päť rokov k januáru 2023  si komodita pripísala celkové zhodnotenie vo výške takmer 26 % a teda vidíme, že na dlhodobom horizonte sa investorom investícia vypláca.

Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je CO1. Hodnota je zobrazená v USD (americký dolár).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách