Zverejnené: 23.05.2023

Rozmýšľate nad poistením bicykla? Takéto máte možnosti


Article image
Bicykel nie je lacná záležitosť a prísť o svoj bicykel alebo elektrobicykel nie je príjemné. Ale nemusí to byť tragédia, ak máte poistenie. Ak je bicykel uskladnený v byte, v dome alebo v nejakom priestore, ktorý je príslušenstvom bytu, napríklad v pivnici, je bicykel krytý proti krádeži a lúpeži automaticky v rámci poistenia domácnosti. Ak je bicykel uschovaný priamo v dome alebo v byte, poisťovňa vám ho uhradí až do výšky poistnej sumy svojej domácnosti.

Poistenie bicykla nie je ako samostatný produkt, je to ako pripoistenie k poisteniu domácnosti. Podmienky môžu byť v každej poisťovni, samozrejme, odlišné, ako aj nie každá poisťovňa kryje napríklad krádež bicykla v spoločnej pivnici alebo na ulici.

Aké sú však pravidlá u jednotlivých poisťovní?

Allianz – Slovenská poisťovňa

 • V prípade krádeže bicykla z uzamknutého bytu, domu alebo zo samostatnej miestnosti, ktorá tvorí príslušenstvo bytu, alebo domu, poisťovňa škodu preplatí v rámci poistenia domácnosti do výšky poistného krytia.
 • Pri krádeží zamknutého bicykla na otvorenom priestranstve mimo domova, poisťovňa škodu nepreplatí.
 • Pri krádeži v samostatnej garáži alebo pivnici, ktorá je príslušenstvom bytu alebo domu, je poistné plnenie do 10 % poistnej sumy domácnosti, maximálne do výšky 3 000 eur.
 • Bicykel musí byť uzamknutý bezpečnostnou zámkou a garáž či pivnica musia byť z pevnej konštrukcie.
Ak si svoj bicykel beriete na dovolenku v rámci Slovenska alebo zahraničia, bicykel je krytý v rámci poistenia batožiny, a to do výšky 750 eur. Je možné dohodnúť si vyšší limit v sume 1 500 eur. V rámci poistenia batožiny je bicykel krytý v prípade lúpeže alebo krádeže vlámaním, pokiaľ bol v čase poistnej udalosti odovzdaný do individuálnej úschovy v ubytovacom zariadení, alebo bol uzamknutý v ubytovacom zariadení.

Poisťovňa Union

 • Pre športové potreby je poistný limit vo výške  20 % z poistnej sumy pri poistení domácnosti s možnosťou navýšenia.
 • Poistné plnenie za krádež bicykla poisťovňa vyplatí len v prípade, ak je ukradnutý z uzamknutého priestoru v rámci domácnosti.
 • Ak dôjde ku krádeži zamknutého bicykla na otvorenom priestranstve mimo domova, poistné plnenie je na úrovni maximálne 3% z poistnej sumy pre domácnosť.

Poisťovňa ČSOB

Rozsah poistného krytia pri krádeži bicykla je od 10 do 50 % z poistnej sumy pri poistení domácnosti v závislosti od balíka služieb.
 • Poistné plnenie pri krádeži bicykla poisťovňa vyplatí len v prípade, že je bicykel riadne zabezpečený a pri krádeží je prekonaná prekážka.
 • Pri krádeží zamknutého bicykla na ulici poisťovňa škodu nepreplatí.

Poisťovňa UNIQA

 • Ak bicykel ukradnú z priestorov bytu či domu, UNIQA nemá stanovený žiadny limit plnenia, teda bicykel alebo bicykle sú kryté do stanovenej poistnej sumy za zariadenie domácnosti.
 • V mimobytových priestoroch patriacich k bytu, resp. vo vedľajších stavbách pri rodinných domoch je poistné krytie maximálne do 30 % z poistnej sumy za zariadenie domácnosti, pričom konkrétnu vyplatenú sumu stanovujú poistné podmienky.
 • V obidvoch prípadoch je však podmienkou poistného krytia splnenie požadovaného spôsobu zabezpečenia priestorov, v ktorých sa bicykel/bicykle nachádzajú.
 • Ak dôjde ku krádeži zamknutého bicykla na otvorenom priestranstve mimo domova, poistné plnenie je na úrovni maximálne troch percent z poistnej sumy pre domácnosť.

Poisťovňa Generali

Generali, ako jediná poisťovňa ponúka poistenie bicyklov vrátane elektrobicyklov.
Poistenie bicykla chráni v týchto prípadoch:
Krádež bicykla
 • Z uzamknutého priestoru, t. j. byt, pivnica, hotelová izba, nosič na aute.
 • Z vonkajšieho priestoru, ak je bicykel uzamknutý zámkou k pevnému stojanu alebo k iným pevným častiam (napr. plot, zábradlie a pod.).
Požiadavky na zámok k štandardnému poisteniu:
 • Zámkom na Bicykel typu U s cylindrickou vložkou z kalenej ocele alebo skladacím zámkom z kalenej ocele.
 • Káblovým, lankovým, reťazovým zámkom na bicykel s priemerom lanka min. 10 mm.
 • Zámkom s bezpečnosťou ochrany úrovne (security level) 5 a viac.
Alternatívou zabezpečenia bicykla je aj Smart zariadenie s prepojením na aplikáciu a funkcionalitou zobrazovania polohy bicykla a stavu (napr. bikeAngel). V takom prípade nie je potrebné mať bicykel uzamknutý vyššie opísaným zámkom.

Kedy a za akých podmienok nám poisťovňa preplatí škodu?

V rámci poistných podmienok každá poisťovňa trvá na tom, že bicykel musí byť riadne uzamknutý. Niektoré poisťovne dokonca  majú podrobný popis zámky, ktorá by mala byť ako súčasť zabezpečenia bicykla proti odcudzeniu. Podmienky zabezpečenia sú rozdielne podľa toho, či je bicykel uložený v byte, v pivnici, garáži alebo zamknutý na ulici.

Netreba zabúdať na to, že v prípade nálezu vášho ukradnutého bicykla sa vyplatená suma poisťovni musí vrátiť, okrem sumy za opravu poškodenia, ktoré spôsobil zlodej. Je veľmi dôležité mať bicykel označený, aby ste pri jeho náleze vedeli polícii dokázať, že je to váš bicykel, lebo aj tu sú ľudia veľmi vynaliezaví.

Základná ochrana proti krádeži je poriadny zámok na bicykel. Pri výbere si treba uvedomiť, že cena a kvalita zámku by mala byť priamo úmerná cene bicykla. Ideálne je, keď si viete bicykel bezpečne odložiť do zabezpečenej miestnosti alebo do parkovacieho domu.


Dobrou prevenciou je registrácia bicykla do databázy. Každý bicykel má svoje výrobné číslo. Cieľom registrácie je snaha zabrániť rozpredaju ukradnutého bicykla.

Existujú nejaké limity v rámci poistenia (napr. vek bicykla)?

Najvhodnejšie je poistiť si nový bicykel priamo pri jeho kúpe, ale poistiť je možné aj starší bicykel a to do veku 3 rokov, pretože potom sa veľmi ťažko ohodnocuje jeho cena, keďže aj bicykle starnú a strácajú na cene, ako napríklad motorové vozidlo.

Jednotlivé poisťovne majú presne stanovené, do akej sumy budú kryť v prípade poistnej udalosti na majetku, napríklad športové potreby a tiež to, do akej výšky budú kryť ich odcudzenie z pivnice, garáže alebo priamo z bytu či domu. Poisťovne majú amortizáciu nastavenú na určité percento, o ktoré sa za istý čas hodnota majetku znižuje. Niektoré poisťovne začínajú amortizovať po štyroch, iné po siedmich rokoch.
 
TIP OD NÁS: Nenakupujte cez internet z druhej ruky, ak máte podozrenie, že ide o ukradnutý bicykel alebo odcudzené náhradné diely na bicykel.

Chráňte si svoj majetok a uzatvorte si výhodné poistenie domácnosti online na našom webe Finančný Kompas. Porovnaním cien ušetríte peniaze a online procesom svoj čas.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách