Zverejnené: 23.01.2023

S&P 500


Akciový index Standard and Poor's 500, obsahuje 500 najväčších amerických spoločností, čo predstavuje hodnotu až 80 % celkového amerického trhu – trhová kapitalizácia prevyšuje 33 triliónov dolárov k januáru 2023.
Počiatok indexu je datovaný na rok 1957. Často je používaný ako meradlo na porovnávanie výkonností jednotlivých stratégií a zvykne sa označovať aj ako najlepší indikátor amerického trhu, s čím veľa analytikov nesúhlasí. Dôvodom majú byť spoločnosti ako APPLE, MICROSOFT a AMAZON, ktoré spolu tvoria takmer 14 % skladby indexu, čo znamená vysoké preváženie ostatných spoločností a teda väčší vplyv na pohyb ceny indexu.

S&P 500 sa skladá zo široko diverzifikovaných sektorov, pričom dominantné sú informačné technológie (25,7 %) nasledované sektorom zameraným na zdravotnú starostlivosť (15,8 %) a finančným sektorom (11,7 %).
Aktuálnou podmienkou na zaradenie spoločnosti do indexu S&P500 je trhová hodnota danej spoločnosti a teda jej trhová kapitalizácia v hodnote prevyšujúcej 14,6 bilióna amerických dolárov. Frekvencia zmien váh a prispôsobovania jednotlivých zložiek indexu (rebalancing) je na kvartálnej báze v mesiacoch marec, jún, september a december .
Indexy ako také, nie sú priamo obchodovateľné avšak je množstvo ETF, ktoré kopírujú zloženie týchto indexov. Vďaka nim je možné do nich investovať. Najznámejšie z nich je bez pochýb iShares Core S&P 500 UCITS ETF s veľkosťou fondu 42 miliárd dolárov.

Za posledných päť rokov k januáru 2023 si index pripísal celkové zhodnotenie vo výške takmer 35 % a teda vidíme, že na dlhodobom horizonte sa investorom investícia vypláca.
Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je SPX a zobrazovaná hodnote je v mene USD (americký dolár).
Ako alternatíva pre zníženie rizika a zlepšenie rovnomerného rozloženia váh spoločností, bol v roku 2003 vytvorený index S&P 500 EWI, v ktorom má všetkých 500 účastníkov rovnakú váhu (0,2 %).
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách