Zverejnené: 13.04.2017

Sadzobník poplatkov – cenník


Sadzobník poplatkov - cenník banky je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky bank. Spolu s obchodnými podmienkami banky sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov aj služieb. Sadzobník poplatkov musí banka zverejňovať v každej svojej pobočke banky a aj na webovej stránke.

O cenách produktov banky musí byť klient informovaný pred podpisom zmluvy

Ak banka počas trvania zmluvného vzťahu upraví poplatky produktov, musí klienta informovať. Akým spôsobom ho bude  informovať je dohodnuté v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. V prípade, ak klient nesúhlasí s výškou nových poplatkov,  má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy.

Každá  banka musí o zmenách v sadzobníku  informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá na webovej stránke zverejňuje vybrané ceny.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách