Zverejnené: 04.03.2020

Sberbank mení od 1.4.2017 svoj cenník


Article image

 

Sberbank ruší balíky služieb pre študentov a mladých, zvyšuje poplatky za výbery z bankomatov iných bánk v SR a v zahraničí a zaviedla nový poplatok za porušenie zmluvných podmienok pri úveroch.

 

Programy služieb

Od apríla nebudú v ponuke banky balíky služieb pre študentov a mladých môjÚČETgo14, môjÚČETgo18,  môjÚČETgo26.

V rámci balíkov služieb bude v ponuke banky len 1 produkt môjÚČETactive1 za mesačný poplatok 4,99 € bez programu poistenia a asistenčných služieb.


Zmeny budú pri Zľave z poplatku za vedenie programu služieb môjÚČETactive1.


100% zľavu z poplatku za vedenie programu služieb klient získa:

Ak klient v danom mesiaci vykoná bezhotovostný vklad na svoj účet vo výške min. 400 € (s výnimkou prevodov medzi účtami vedenými na jeho meno v Sberbank Slovensko, a.s. a pripísanými úrokmi na účet) a zároveň zrealizuje min. 10 zúčtovaných platieb debetnou platobnou kartou vydanou k jeho účtu (pričom tieto platby musia byť na uplatnenie zľavy zúčtované v aktuálnom mesiaci).
Ak priemerný denný kreditný zostatok na účte klienta, bude vyšší ako 10 000,00 €. Priemerný denný kreditný zostatok sa určí ako podiel súčtu kreditných zostatkov na účte (môjÚČETactive1) zrátaný za jednotlivé dni a počtu dní v kalendárnom mesiaci.

Predtým boli Benefity pre program služieb môjÚČETactive1: 
50% zľava z poplatku za vedenie programu služieb
Ak manželia alebo partneri a svoj vzťah preukázali sobášnym listom alebo dokladom o registrovanom partnerstve alebo iným hodnoverným spôsobom
100% zľava z poplatku za vedenie programu služieb
Ak v aktuálnom mesiaci priemerný mesačný zostatok všetkých vkladov vo všetkých menách v Sberbank Slovensko, a.s. bol rovný alebo vyšší ako 25 000 €.

Debetné karty

Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold

Výber hotovosti v EUR z bankomatov inej banky v SR a zahraničí bude s poplatkom 2 €,  predtým bol poplatok 1,50 €.

Úvery

Úvery na bývanie

Banka zrušila poplatok za Prehodnotenie úrokovej sadzby mimo výročia fixácie úrokovej sadzby vo výške 50 € a za Poistenie schopnosti splácať úver (mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru).


Úvery na bývanie a Spotrebiteľské úvery

Banka zaviedla poplatok vo výške 200 € za porušenie zmluvných povinností.

Porovnať všetky bežné účty a ich mesačné poplatky môžete TU

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách