Zverejnené: 29.04.2022

Slovenská asociácia poisťovní


Slovenská asociácia poisťovní, je záujmové združenie, ktoré vzniklo za jednotným účelom, a to  vzájomná spolupráca členských poisťovní a zastupovanie záujmov poisťovní vo vzťahu k štátu a k zahraničiu vo forme zastúpenia v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Vypracováva odborné posudky z oblasti poisťovníctva pre potreby štátnych orgánov,  pôsobí pri odstraňovaní rozporov medzi členskými poisťovňami, podporuje rozvoj vedeckej činnosti týkajúcej sa poisťovníctva, vydáva odborné publikácie.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách