Zverejnené: 02.03.2020

Slovenská sporiteľňa mení od 1.9.2017 svoj cenník


Article image

Slovenská sporiteľňa od septembra 2017 zvyšuje poplatky za urgentný prevod, hotovostný vklad a výber, za poistenie pri debetných kartách a spoplatnená bude aj kreditná karta - Štedrá karta. Pri úveroch banka zvyšuje poplatky za poistenie.

Účet


Sporožíro senior


Platobná karta VISA Electron  k Sporožírovému účtu bude vydávaná  a obnovovaná bankou len pre klienta (majiteľa účtu),  predtým bola vydávaná aj pre  Oprávnenú osobu.

 

Platobné služby


Domáce prevody

Za Urgentný prevod  cez elektronické služby bude banka inkasovať 8,00 €,  predtým to bolo  5,00 €.
Poplatok za Urgentný prevod na obchodnom mieste bude vo výške 20,00 €, predtým  5,00 €.
Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta na obchodnom mieste bude za poplatok  2,00 €. Predtým klient za službu zaplatil 1,50 €.
Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu po vykonaní stanoveného počtu Platobných príkazov, po prevedení stanovenej sumy alebo v dohodnutý budúci deň ukončenia cez elektronické služby a obchodnom mieste bude s poplatkom 2,00 €, predtým  1,50 €.

 

Hotovostné vklady a výbery

Za vklad hotovosti na Účet 3. osobou bude poplatok zvýšený na  1,50 €  z pôvodných 1,00 €.

Za výber hotovosti z Účtu, Účtu sporenia a Vkladnej knižky si klient zaplatí 3,00 €, predtým bol poplatok 2,00 €.


Platobné karty

Debetné karty

Banka zvýšila aj poplatok pri ročnom poistnom pri debetných kartách:.


VISA Electron/ Space VISA Electron/ Maestro
Cestovné poistenie KOOPERATIVA  

  • individuálne pre držiteľa karty s poplatkom 17,00 € ročne, predtým 15,00 € ročne  
  • rodinné s poplatkom 40,00 € ročne,  predtým 35,00 € ročne   

 

VISA Classic/Master-Card Mass

Cestovné poistenie KOOPERATIVA  

  • individuálne pre držiteľa karty s poplatkom 27,00 € ročne, predtým 25,00 € ročne   
  • rodinné s poplatkom 62,00 € ročne, predtým 60,00 € ročne   


Space karta Junior
Za hotovostné dobitie Space karty Junior na Obchodnom mieste si klient zaplatí 3,00 €,  predtým bol poplatok  0,50 € .


Používanie debetných kariet


Za Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR v zahraničí banka zaviedla maximálny poplatok za službu.  Poplatok bude 2% z transakcie, max 3,00 € za transakciu,  predtým 2% z transakcie.


Kreditné karty

Štedrá karta

Banka zaviedla mesačný poplatok za Kreditnú kartu (Hlavnú kartu) podľa úverového rámca:

  • poplatok 1,00 € pre celkový úverový rámec 2 000 €
  • poplatok 1,50 € pre celkový úverový rámec 2 500 €
  • poplatok 2,00 € pre celkový úverový rámec 3 000 €

Vrátenie mesačného poplatku za Kreditnú kartu / poplatku za Vydanie Kreditnej  v prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre Kreditné karty. Vzťahuje sa iba k Hlavnej karte.

Predtým bola Štedrá karta bez mesačného poplatku.

 

Používanie Kreditnej karty

Za Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR banka zaviedla maximálny poplatok za službu. Poplatok bude 2% z transakcie, max 3,00 € za transakciu, predtým 2% z transakcie.

 

Úvery

Banka zvýšila poplatky pri poistení k úveru.

Spotrebné úvery na Čokoľvek

Poplatok za Rozšírený súbor poistenia k úveru  bude 5,20 % zo splátky úveru za mesiac, predtým 4,60 % zo splátky úveru za mesiac.  

Poplatok za Komplexný súbor poistenia k úveru bude  7,50 % zo splátky úveru za mesiac, predtým  6,70 % zo splátky úveru za mesiac.  

 

Úver na bývanie, Hypotekárny úver pre mladých

Poplatok za Rozšírený súbor poistenia k úveru bude  10,10 % zo splátky úveru za mesiac, predtým 9,00 % zo splátky úveru za mesiac.  

Poplatok za Komplexný súbor poistenia k úveru bude 11,90 % zo splátky úveru za mesiac, predtým  10,70 % zo splátky úveru za mesiac.

 

Ostatné Služby

V cenníku banky pribudol poplatok  vo výške 25,00 € za Expresné doručenie zadržanej karty v bankomate banky.

Vydanie potvrdenia súvisiace s Bežným účtom, Vkladnou knižkou, Termínovaným vkladom (Vkladovým účtom), so Sporením a so Zaisteným vkladom na žiadosť klienta bude za poplatok 7,00 € , predtým bol poplatok 5,00 €.

Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu, Účtu sporenia, Vkladového účtu alebo vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov na Obchodnom mieste bude za poplatok  5,00 € za výpis,  predtým 3,00 € za výpis.  

 

Porovnať všetky bežné účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách