Zverejnené: 02.05.2024

Slovenská sporiteľňa mení svoj cenník od 1.7.2024


Article image


Slovenská sporiteľňa od začiatku roka mení svoj cenník poskytovcaných služieb už druhý krát. zmeny vo výške poplatkov sa dotkknú cezhraničných prevodov debetných a kreditných kariet. K zmenám došlo aj pri spotrebných úrocch ale aj úverov na bývanie, kde banka znižuje poplatky za poistenie. Banka zaviedla nový poplatok pri investičných službách.


Účet – osobné účty

Banka ruší SPACE účty X
Ak máte tento účet a do 30. júna si nevyberiete iný, banka mu ho zmení
Do ponuky pridala banka  nový balík Premium za mesačný poplatok 13,00 eur. 

Ide o službu k SPACE účtu, ktorá bude fungovať ako jeho nadstavba. V cene bude debetná karta Visa Platinum, cestovné poistenie, neobmedzený vstup do letiskového salónika vo Viedni, poistenie zneužitia platieb na internete a veľa ďalších výhod.na SPACE účet. Číslo účtu, nastavenia kariet a heslo do internetbankingu zostanú nezmenené. 

Platobné služby – cezhraničné prevody

Banka mení príplatky za prevod s platobnou podmienkou OUR, a to pri prevodoch do Srbska, Veľkej Británie, Macedónska, Bosny a Hercegoviny.
 • Srbsko – za prevody v akejkoľvek výške bude poplatok 15,00 eur, predtým to bolo 9,00 eur,
 • Veľká Británia – za prevody v akejkoľvek výške bude poplatok 8,00 eur, predtým Veľká Británia spadala pod Zvyšné krajiny, s poplatkom 7 eur pre platby do 12 500 eur, 16,00 eur pre platby od 12 500 do 50 000 eur a 25,00 eur pre platby od 50 000 eur. Od 1. júla 2024 bude uvedená zvlášť,
 • Macedónsko – za prevody v akejkoľvek výške bude poplatok 9,00 eur, predtým Macedónsko spadalo pod Zvyšné krajiny, poplatky uvádzame vyššie. Od 1. júla 2024 bude uvedené zvlášť,
 • Bosna a Hercegovina – za prevody v akejkoľvek výške bude poplatok 20,00 eur. (Aj Bosna a Hercegovina doteraz spadala pod Zvyšné krajiny, od 1. júla 2024 bude uvedená zvlášť).

Platobné karty – debetné karty

Poplatok za vedenie debetnej karty Visa Platinum sa zvyšuje na 10,00 eur, predtým to bolo 8,00 eur. K službám v cene karty zároveň pribudnú bezplatné vstupy do letiskových salónikov vo Viedni.
Spoplatňuje sa zaslanie SMS s jednorazovým autorizačným 3D Secure kódom, ktorá slúži na potvrdenie platieb na internete. Poplatok 0,20 eur bude banka účtovať od 1. septembra 2024. Tento poplatok sa nebude týkať klientov od 65 rokov.

Platobné karty – kreditné karty

Banka zvyšuje mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa Classic na 3,00 eurá, predtým to bolo 2,25 eur.
Zároveň banka ruší poplatky týkajúce sa karty Visa Classic. Sú to polatky za:
 • mesačný poplatok za dodatkovú kartu,
 • mesačný poplatok za zasielanie výpisov transakcií v papierovej forme poštou,
 • vydanie náhradnej kreditnej karty,
 • prekročenie celkového úverového rámca,
 • vklad hotovosti na kartový účet v pobočke,
 • výber hotovosti z bankomatu Slovenskej sporiteľne,
 • výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR alebo zahraničí,
 • výber hotovosti cez POS terminál v inej banke alebo u obchodníka,
 • platby za hazardné hry, lotérie a stávkovanie,
 • spracovanie transakcií v inej mene ako euro,
 • zobrazenie disponibilného zostatku kartového účtu v bankomatoch iných bánk,
 • zriadenie služby Splácanie Úveru vo výške celej Pohľadávky,
 • opätovné vytlačenie PIN kódu,
 • služba Rýchle čerpanie výplatou na účet,
 • aktivovanie služby Dočasné limity iným spôsobom ako prostredníctvom Elektronických služieb.
Banka zvyšuje mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa Gold na 9,00 eur, predtým to bolo 8,00 eur.
Zároveň banka ruší poplatky týkajúce sa karty Visa Gold. Sú to polatky za:
 • mesačný poplatok za dodatkovú kartu,
 • mesačný poplatok za zasielanie výpisov transakcií v papierovej forme poštou,
 • vydanie náhradnej kreditnej karty,
 • prekročenie celkového úverového rámca,
 • vklad hotovosti na kartový účet v pobočke,
 • výber hotovosti cez POS terminál v inej banke alebo u obchodníka,
 • platby za hazardné hry, lotérie a stávkovanie,
 • spracovanie transakcií v inej mene ako euro,
 • zobrazenie disponibilného zostatku kartového účtu v bankomatoch iných bánk,
 • zriadenie služby Splácanie Úveru vo výške celej Pohľadávky,
 • opätovné vytlačenie PIN kódu,
 • aktivovanie služby Dočasné limity iným spôsobom ako prostredníctvom Elektronických služieb.
Ruší sa službu Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti. Služba Rýchle čerpanie výplatou na účet zostáva.

Úvery – spotrebné úvery na Čokoľvek

Poplatok za poskytnutie úveru bude vo výške 2 % z výšky úveru, minimálny poplatok je 20,00 eur, predtým to bolo 30, 60, 120, 160, 220 a 300 eur v závislosti od výšky úveru.
Banka z ponuky vyraďuje Rozšírený súbor poistenia k úveru. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.
Zvyšuje sa sadzba pre Komplexný súbor poistenia k úveru  na 9,99 % z mesačnej splátky, predtým to bolo 9,97 %. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.

Bývanie – Úver na bývanie

Banka vyraďuje z ponuky Základný súbor poistenia k úveru. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.
Znižuje sa sadzba pre Rozšírený súbor poistenia k úveru na 12,56 % z mesačnej splátky úveru, predtým to bolo 13,15 %. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.
Znižuje sa sadzba pre Komplexný súbor poistenia k úveru na 15,02 % z mesačnej splátky úveru predtým to bolo 15,45 %. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.

Sporenie a investovanie/ostatné služby súvisiace s cennými papiermi

Banka zavádza nový poplatok 9,00 eur za vyhotovenie reportov týkajúcich sa cenných papierov. Bude sa to týkať Prehľadu ziskov a strát, Prehľadu dividend a kupónov a Prehľadu zdanenia príjmov z predaja za predchádzajúci kalendárny rok. 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách