Zverejnené: 04.03.2020

SLSP mení od 1.1.2017 svoj cenník


Article image

Zmeny sa dotkli hotovostných a bezhotovostných platobných operácií, pri Štedrej kreditnej karte bude vrátený poplatok po splnení Vernostného programu. Pri úveroch sa znížil poplatok za upomienku a zaviedol sa nový poplatok za zmenu výšky úrokovej sadzby počas trvania doby fixácie.

 

Platobné služby – bezhotovostné operácie

Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu bude s poplatkom 10,00 € + poplatok banky príjemcu,  predtým bol poplatok 10 €.

Banka zmenila výšku poplatku pri Realizácií jednorazového Platobného príkazu na pobočke na 2 € z 1,20 €.

Platobné služby – hotovostné operácie

V sadzobníku pribudol poplatok vo výške 10 € za Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie hotovostnej operácie.

Druhý a ďalší výber hotovosti z Vkladnej knižky v kalendárnom mesiaci bude s poplatkom 2 €, predtým  boli všetky výbery hotovosti za poplatok 2 €.

Kreditné karty

Štedrá karta

Banka vráti poplatok vo výške 12 € za Vydanie Kreditnej karty/Dodatkovej karty v prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre Kreditné karty (ak držiteľ platobnej karty prvých 30 dní po zúčtovaní poplatku za vydanie karty uskutoční minimálne 3 platby v celkovej hodnote aspoň 100 €), predtým banka poplatok nevracala.

Zmluvná pokuta za omeškanie pri Kreditných kartách (upomienka) bude za poplatok 8 € , predtým bol poplatok 10 €.

Spotrebné úvery na Čokoľvek

Zmluvná pokuta za omeškanie (upomienka) pri Spotrebnom úvere a pri Povolenom prečerpaní bude za poplatok 8 €, predtým bol poplatok pri Spotrebnom úvere 25 € a pri Povolenom prečerpaní 10€.

Bol zrušený poplatok za Zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom vo výške 39 €.

Úver na bývanie, Hypotekárny úver pre mladých

Zmluvná pokuta za omeškanie (upomienka) bude za poplatok 8 €, predtým bol poplatok 25 €.

V cenníku pribudol poplatok za Zmenu výšky Úrokovej sadzby počas trvania Doby fixácie vyvolanej Klientom, ktorý  bude dohodnutý v zmluve o úvere.

 

Porovnanie všetkých hypoték nájdete TU

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách