Zverejnené: 18.04.2017

Splátka


Hodnotenie
0x

Je pravidelná platba vo vopred stanovenej výške a intervaloch, ktorou dlžník postupne spláca svoj záväzok.

Splátka sa skladá z dvoch časti, a to zo splátky istiny a zo splátky úroku. Suma všetkých splátok predstavuje celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov, ktoré dlžník musí zaplatiť za poskytnutie úveru.