Zverejnené: 18.04.2017

Sporenie s obmedzenou garanciou


Article image

Začiatok roka priniesol na akciové trhy prudké turbulencie. Stačilo len pár dní a indexové fondy v druhom pilieri vymazali všetky zisky, ktoré v predchádzajúcom roku zarobili. Viacerí sa preto začali obzerať po pokojnejšej alternatíve – garantovaných fondoch. Ich prívlastok je však len marketingová nálepka.

Pre zaneprázdnených čitateľov Partners News ponúkame pointu nasledujúceho textu hneď v úvode: Garantované fondy určite neponúkajú garancie, aké by ste očakávali. Aj v nich môžete prísť o peniaze.

To, že sporiť si na budúci dôchodok možno v druhom pilieri aj v garantovaných fondoch, nie je žiadna novinka. Fond s prívlastkom „garantovaný“ musí povinne spravovať každá dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a toto slovo obsahuje aj každý názov fondu. Len málokto však vie, ako garancie v starobnom dôchodkovom sporení vôbec fungujú.

Stratiť možno aj v garantovanom fonde

Pre väčšinu ľudí znamená investovanie v garantovanom fonde v podstate jedno: investícia v ňom zrejme nebude vysoko zisková, no určite nebude stratová. Omyl. Na jeho vysvetlenie si stačí prečítať jediný paragraf zákona, ktorý garancie v druhom pilieri definuje (§ 63d zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pri správe garantovaných dôchodkových fondov sú DSS – zjednodušene povedané – povinné dbať o jediné: aby celkový výnos fondu nebol po desiatich rokoch záporný. Dôležitý je uvedený časový údaj: desať rokov. Môže garantovaný fond v tomto roku fungovať so stratou? Môže, zákon mu to nikde nezakazuje. Stratu môže zaznamenať aj v nasledujúcom roku. Ani to by nebolo v žiadnom rozpore so zákonom. Jeden z „garantovaných“ fondov už skutočne takýto vývoj vykazuje – za posledných 12 mesiacov je jeho výnos v záporných číslach.

Pochopiť garancie v druhom pilieri z ustanovení príslušného paragrafu si vyžaduje trochu znalostí o tom, ako fungujú dôchodkové fondy, čo znamená pojem „aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ a čo vplýva na jej vývoj. No všetky tieto predpoklady možno elegantne obísť a za cenu nevyhnutného zjednodušenia vysvetliť princíp garancií aj inak.

Marketingová nálepka

Pokiaľ by ste boli v druhom pilieri, všetky svoje úspory mali len v garantovanom dôchodkovom fonde a v januári tohto roku prestali sporiť, DSS garantujú len to, že v decembri 2025 nebudete mať na účte menej ako na začiatku roka 2016. Ak by v tomto období nezarobil váš fond nič, všetko by bolo v poriadku, presne v duchu zákonom stanovených garancií. Je takmer isté, že hodnota vašich dôchodkových úspor by medzitým klesla zásluhou inflácie. Jej vplyv je v takomto dlhom období nemalý, a hoci Slovensko (spolu s ďalšími krajinami eurozóny) zažíva v posledných mesiacoch defláciu, faktom je, že cenová úroveň v krajine za posledných desať rokov stúpla približne o 25 %. Toto číslo možno interpretovať aj zrozumiteľnejšie: Na to, čo ste si pred desiatimi rokmi mohli kúpiť za 100 eur, by ste dnes potrebovali 125 eur.

Na tomto mieste by už malo byť zrejmé, prečo prívlastok „garantovaný“ je v prípade dôchodkových fondov skôr marketingovou nálepkou než výstižným pomenovaním toho, čo od nich môžu sporitelia očakávať. Väčšina ľudí, ktorí si na Slovensku sporia na dôchodok v druhom pilieri, je po posledných zmenách v jeho organizácii práve v garantovaných dlhopisových fondoch. Niektorí zo zotrvačnosti, pretože pre zmenu dôchodkového fondu je potrebné vyvinúť vlastnú iniciatívu. Iní preto, lebo investovať s garanciou znie ako bezpečný nápad. Nie však v druhom pilieri.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách