Zverejnené: 27.5.2016

TER


Hodnotenie
1x

Celková nákladovosť (TER) je meradlom celkových nákladov spojených so správou a prevádzkou podielových fondov alebo iných cenných papierov.

Tieto náklady zahŕňajú najmä poplatky za správu, dodatočné náklady, ako sú vstupné poplatky, prípadne aj právne a audítorské poplatky a ďalšie prevádzkové náklady. Celkové náklady fondu sa vydelia celkovým aktívam fondu.