Zverejnené: 18.05.2022

Test slovenských bánk za máj 2022: ktorá má najnižšie poplatky za vedenie účtu?


Article image

 

Pripravili sme pre vás rýchly prehľad poplatokov za vedenie účtu a za využívanie vybraných bankových služieb.

Do porovania sme zahrnuli balíky, ktoré jednotlivé banky ponúkajú ako svoje nosné balíky. Tabuľka s porovnaním vás zorientuje nielen v poplatkoch za vedenie balíkov, ale aj za dotatočné, často využívané služby, ako sú poplatky za výbery z bankomatov, platby kartou, prevodné príkazy, apod.

Prehľad je aktuálny k 18.5.2022

 

Porovnanie poplatkov za vedenie účt

    Zriadenie účtu Vedenie účtu Zrušenie účtu  
VÚB VÚB účet 0 € 6 € 0 €
Tatra banka Účet pre modrú planétu 0 € 7 € 0 €
SLSP SPACE účet 0 € 6 € 0 €
ČSOB Účet Pohoda 0 € 6 € 0 €
UniCredit Bank Účet TOP 0 € 12 € 0 €
Prima banka Osobný účet 0 € 4,90 € 0 €
Poštová banka Užitočný účet 0 € 5 € 0 €
mBank mKonto 0 € 0 € 0 €
365.bank Účet zadarmo 0 € 0 € 0 €
Privatbanka Konto 0 € 4,80 € 0 €
Oberbank Účet Klasik 0 € 3 € 0 €
Raiffeisen banka Parádny účet 0 € 5,50 € 0 €
FIO Fio osobný účet 0 € 0 € 0 €
BKS Bank Premium konto 0 € 3,50 € 0 €

 

 

 

 

    Výber z vlastného bankomatu  Výber z cudzieho bankomatu  Výber z bankomatu v zahraničí Platba kartou
VÚB VÚB účet 0,30 €/4 výbery zdrama 3,50 € 3,50 € 0,22 €/6 platieb zdarma
Tatra banka Účet pre modrú planétu 0 € 3 € 3 € 0 €
SLSP SPACE účet 0 € 3 € 6 €, v EHP v mene eur 3 €, 0 €
ČSOB Účet Pohoda 0 € 5 € 6 € 0 €
UniCredit Bank Účet TOP 0 € 0 € 0 € 0 €
Prima banka Osobný účet 0 € 3 € 3 € 0 €
Poštová banka                 Užitočný účet 0 € 3 € 6 € 0 €
mBank mKonto Výber od 70 € zdarma/do 69,99 € za 1,30 € Výber od 70 € zdarma/do 69,99 € za 1,30 € Výber od 70 € zdarma/do 69,99 € za 1,30 € 0 €
365.bank Účet zadarmo 0 € 3 € 3 € 0 €
Privatbanka Konto plus 0 € 3 € 3 € 0 €
Oberbank Účet Klasik 1 € 1 € 0,75 % z vyberanej sumy+1,82 € 0,27 €
Raiffeisen banka Účet 0 € 2 €/2 výbery zdarma 2 € 0 €
FIO Fio osobný účet 1 € 1 €/2 výbery zdarma 1 € 0 €
BKS Bank Premium konto 1,95 €/4 výbery zdrama 1,95 €/4 výbery zdarma 1,95 €, iná mena ako EUR 1,95 € +0,75 % zo sumy výberu 0 €

 

    Prevodný príkaz zadaný na pobočke Prevodný príkaz zadaný elektronicky
VÚB VÚB účet                    5 € 0 €
Tatra banka Účet pre modrú planétu 5 € 0 €
SLSP SPACE účet 6 € 0 €
ČSOB Účet Pohoda 6 € 0 €
UniCredit Bank Účet TOP 7 € 0 €
Prima banka Osobný účet 4 € 0 €
Poštová banka     Užitočný účet 6 € 0 €
mBank mKonto ----- -----
365.bank Účet zadarmo 6 € 0 €
Privatbanka Konto plus 3 € 0 €
Oberbank Účet Klasik 6 €/1 prevod zdarma 0,29 €/1 prevod zdarma
Raiffeisen banka Účet 0 € 0 €
FIO Fio osobný účet 2 € 0 €
BKS Bank Premium konto 2 € 0 €

 

 

Podmienky získania zliav jednotlivých bánk za vedenie účtu      

VÚB

50 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.

100 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.

Produkty VÚB, s ktorými je možné aplikovať zľavu:

 • čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť v sledovanom období vdelikvencii)
 • čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období vdelikvencii)
 • kreditná karta, min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou
 • sporiaci účet alebo VÚB AM (Asset Management) Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 50 € mesačne)
 • priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v EUR a CM) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je min. 10 000 €
 • La Vita - vlastníctvo aktívneho životného poistenia

Tatra banka

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 7,00 €:

 • deťom vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku
 • študentom denného štúdia vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku
 • študentom denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku odo dňa, keď bude banke predložené potvrdenie o návšteve školy
 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 3 produktových kategórií

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 4,00 € :

 • pre mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku, zľavu banka poskytne od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 7,00 € zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby
 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 2 produktových kategórií

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 3,00 €:

 • mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku, ak klient využije produkty a služby z aspoň 1 produktovej kategórie

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 2,00 €:

 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 1 produktovej kategórie

Produkty a služby zoradené do nasledujúcich kategórii:

 • Spotrebiteľský úver
 • Úver na bývanie
 • Investičné sporenie
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Kreditné karty
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie majetku
 • Poistenie splácania úveru
 • Celoživotné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Životné poistenie
 • Investície v TAM
 • Cenné papiere
 • Podnikateľské účty

Slovenská sporiteľňa

100% zľava z mesačného poplatku: 

 • za platby kartou vo výške min. 250 € u obchodníkov v SR a v zahraničí v obchodoch, na internete, prostredníctvom Google pay, Apple pay, Garmin pay, Fitbit pay (realizované debetnými kartami k osobnému účtu klienta alebo kreditnými kartami vydanými ku kartovému účtu vedeného na meno klienta) a súčasne
 • za 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso, splátkak úveru, bez prevodov medzi účtami klienta) alebo 
 • za nainvestované alebo nasporené financie v banke výške aspoň 15 000 € alebo 
 • za aktívne využívanie platobnej karty vydanej k podnikateľskému účtu.

ČSOB

50% zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok: 

Ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 300 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 

 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

100 % zľava z poplatku za vedenie balíka služieb kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

Unicredit Bank

100% zľava z poplatku za balík v prípade, že na účet príde mesačne aspoň 1 500 €, alebo suma vkladov a investícií v banke je 45 000 €.

Prima banka

100% zľava z poplatku za vedenie účtu je vrátený v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 10 000 €.

Okrem toho banka vráti klientovi z každej platby kartou 0,50% zo zaplatenej sumy (zaplatením kartou 980 € mesačne je účet zadarmo).

 

Porovnanie účtov jednotlivých bánk

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách