Zverejnené: 15.03.2017

Údaje o zamestnávateľovi pri žiadosti o úver


Ake potvrdenia o príjme banka akceptuje

Pokiaľ predkladáte banke potvrdenie o príjme, tak údaje o zamestnávateľovi len opíšete do žiadosti z tohto potvrdenia. Ak však potvrdenie o príjme nebolo potrebné a vy si nie ste istý niektorými údajmi, overte si ich u vášho zamestnávateľa, prípadne ho požiadajte o spísanie všetkých bankou žiadaných informácii, aby nedošlo k chybe a žiadosť môže byť nesprávne posúdená.

Ako príjem je akceptovaný príjem zo závislej činnosti, je potrebné byť už po skúšobnej dobe, ktorá trvá štandardne tri mesiace, niektoré banky môžu vyžadovať dobu trvania zamestnania aspoň 6 mesiacov u zamestnávateľa, ktorý vám bude potvrdzovať váš príjem. Ďalej môžete preukázať príjem z podnikania, ktoré je potrebné aby trvalo aspoň jeden rok pred podaním žiadosti o hypoúver. Ako príjem je akceptovaný aj rodičovský príspevok, prípadne to môže byť aj príjem z nájmu, ak ho máte dlhodobý a pravidelný a dokladom jeho preukázania je daňové priznanie za predchádzajúci rok, akceptuje sa aj príjem z opatrovateľského príspevku.

Neakceptovateľným príjmom k žiadosti o úver sú zvyčajne príjmy plynúce z brigády alebo akejkoľvek inej činnosti na základe dohody o vykonanej práci, rôzne sociálne dávky (nemocenské, podpora, dávka v hmotnej núdzi apod.), akékoľvek jednorazové príjmy ako napr. príjem z dedičstva alebo z kapitálového majetku, výživné apod.

V prípade hypotéky pre mladých sú akceptovateľné príjmy bežne ako tie, ktoré sú akceptované pri klasickom úvere, ale na výpočet štátneho príspevku sa započítava len príjem z podnikania a príjem zo závislej činnosti. Ak máte teda aj iné príjmy, výšku príjmu za účelom získania štátneho príspevku vám to neovplyvní.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách