Zverejnené: 18.04.2017

Úhrada poistného


Podľa právnych predpisov čiastočná úhrada poistného nie je žiadna úhrada a posudzuje sa, akoby poistné nebolo zaplatené vôbec.

Zaplatenie predpísaného poistného na dohodnuté alebo stanovené poistné obdobie

Úhradu poistného je možné zrealizovať  poštovým peňažným poukazom  na pošte. Na poštový peňažný poukaz je potrebné uviesť správne údaje, aby poistné bolo správne umiestnené.

Údaje na vyplnenie poštového peňažného poukazu

  • variabilný symbol - číslo poistnej zmluvy
  • konštantný symbol
  • číslo účtu poisťovne (v tvare IBAN)
  • správnu výšku poistného
  • názov a adresa poisťovne
  • meno a adresa odosielateľa

Úhradu poistného je možné zrealizovať aj bankovým prevodom, čo je jednoduchší spôsob, nakoľko nie je potrebné stále striehnuť, či vám bol zaslaný poštový peňažný poukaz na zaplatenie poistného. Aj pri úhrade poistného cez účet je potrebné zadať správne údaje na trvalom príkaze.

Údaje na vyplnenie trvalého príkazu

  • variabilný symbol - číslo poistnej zmluvy
  • konštantný symbol
  • číslo účtu poisťovne (v tvare IBAN)
  • správnu výšku poistného


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách