Zverejnené: 08.07.2021

UniCredit Banka mení svoj cenník od 1.9.2021


Article image
UniCredit Bank od septembra 2021 mení svoje poplatky pri hotovostných a bezhotovostných platobných operáciach, banka vyradila zo svojho cenníka niektoré služby týkajúce sa účtov a upravila aj poplatky pri pokladničných aj zmenárenských službách.
 Účty 

Vyradenie služieb z cenníka od 1.9.2021
 
Fotokópia dokladu (A4)  za poplatok 0,30 eur/strana + DPH.
 
Samostatne účtované práce ostatných mimoriadnych Služieb za poplatok 8,30 eure za každých začatých 15 min. práce + DPH podľa druhu služby.
 
Poskytnutie informácie pre audítorov za poplatok 66,39 eur + DPH.
 
Poskytovanie bankových informácií pre tretie strany (napr. úrokové sadzby na účely súdneho konania...) za poplatok 1,68 EUR za každých začatých 15 min. práce, max. 66,39 EUR + DPH.
 
Vyhotovenie potvrdenia pre klienta za poplatok 16,60 eur jednorazovo.

 

Platobný styk a ostatné služby k účtom 

Hotovostné platobné operácie
 
Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste, bude za poplatok 2,00 eur, predtým bola služba bezplatná.
 
Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste budú za poplatok 7,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.
 
Jednorazová platba v hotovosti treťou osobou (tento poplatok znáša tretia osoba) bude za poplatok 7,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.
 
 
Bezhotovostné platobné operácie
 
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste budú za poplatok 7,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.
 
Úhrady SEPA inkasom
 
Odmietnutie SEPA inkasa platiteľom v pobočke bude za poplatok 7,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.
 
Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa v pobočke bude za poplatok 7,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.
 
Úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, v SR v cudzej mene a konverzné.
 
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste budú za poplatok 7,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.

 

Pokladničné, zmenárenské a ostatné súvisiace služby 

Pokladničné služby
 
Manipulácia s bankovkami a mincami (upotrebiteľné bankovky a mince) v rámci jedného dňa: 
  • Vklad triedených mincí nad 100 ks bude za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 7,00 eur, predtým 5 % z prijatej sumy, min. 6,00 eur.
  • Vklad netriedených mincí nad 100 ks bude za poplatok  10 % z prijatej sumy, min. 7,00 eur, predtým  10 % z prijatej sumy, min. 6,00 eur.
  • Výber mincí nad 100 ks  bude za poplatok  5 % z vyberanej sumy, min. 7,00 eur, predtým 5 % z vyberanej sumy, min. 6,00 eur.
  • Výmena bankoviek a mincí za iné nominály bankoviek a mincí bude za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 7,00 eur,  predtým 5 % z prijatej sumy, min. 6,00 eur.
  • Komisionálne spracovanie bankoviek a mincí podľa zmluvy o príjme peňažnej hotovosti v uzatvorených obaloch bude za poplatok  2,50 % z celej sumy, min. 7,00 eur, predtým  2,50 % z celej sumy, min. 6,00 eur.
 
 

Bezpečnostné schránky 

Ročný prenájom 
  • Veľkosť 1(výška 5 – 8 cm/objem do 9 000 cm3, objemová skupina 1 a 2) bude za poplatok 125,00 eur + DPH, predtým  100,00 eur + DPH.
  • Veľkosť 2 (výška 10 – 15 cm/objem do 16 000 cm3, objemová skupina 3 a 4) bude za poplatok 250,00 eur + DPH, predtým 200,00 eur + DPH.
  • Veľkosť 3 (výška 20 – 30 cm/objem do 40 000 cm3, objemová skupina 5 a 6) bude za poplatok 375,00 eur + DPH, predtým 300,00 eur + DPH.
  • Veľkosť 4 (výška nad 30 cm/objem nad 40 000 cm3, objemová skupina 7) bude za poplatok 500,00 eur + DPH, predtým 400,00 eur + DPH.


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách