Zverejnené: 15.02.2021

UNIQA d. s. s., a.s.


Základné informácie o spoločnosti                                                                        

Adresa sídla spoločnosti:          Kolárska 6, 811 06 Bratislava
IČO :          35 903 821
Infolinka v SR:          02 2929 2929
Infolinka zo zahraničia:          +421 2 2929 2929
Fax:          +421 2 5949 1112
E-mail:           [email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek 

On - line prístup na váš účet 

 

Zoznam fondov z portálu Finančný kompas

 

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

História spoločnosti

Pod názvom AXA, poisťovňa funguje od roku 1985. História siaha do polovice 19. Storočia, kde bola spoločnosť známa pod názvom ako poisťovňa Mutuelle de l’Assurance contre l’Incendie v roku 1816. Na zahraničný obchod sa začala sústrediť poisťovňa v roku 1955. V roku 1986 sa spojila s dvoma veľkými poisťovňami La Providence a La Secours, čo nasvedčovalo o jej priebojnosti na trhu.  V roku 1989 sa spojila s Compagnie du Midi a stala sa tak druhým najväčším poisťovateľom na francúzskom trhu za UAP a zároveň vstúpila na anglicky trh.

AXA začína v deväťdesiatych rokoch ovládať nové trhy a následne skupina zakladá AXA Asset Management Europe pre riadenie správy majetku v Európe a posilňuje svoju pozíciu v Belgicku, Kanade, Austrálii, Japonsku, Hongkongu a na Novom Zélande.

V roku 1996 sa AXA zlúčila s najväčšou francúzskou poisťovňou UAP -  Union des Assurances De Paris a britskou Guardian Royal Exchange.  Na slovenskom trhu začala AXA pôsobiť od roku 2007. Je zastúpená životnou a neživotnou poisťovňou, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a  investičnou spoločnosťou.

7. februára 2020 skupina AXA oznámila, že uzavrela dohodu so skupinou UNIQA o prevzatí aktív v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. K 15. októbru 2020 skupina UNIQA Insurance Group dokončila akvizíciu spoločností AXA  na Slovensku. 

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách