Zverejnené: 18.12.2020

UNIQA poisťovňa, a.s.


Základné informácie o spoločnosti:                                                                                     

Adresa spoločnosti:      Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27  
IČO:      00 653 501  
Infolinka:      0850 111 400  
Infolinka zo zahraničia:      +421 2 57 88 32 11
Fax:      + 421 2 57 88 32 10  
Hlásenie škôd:      0850 111 400  
Asistenčná služba:      +421 2 582 52 188 motorové vozidla  
       +421 2 544 11 029 nehnuteľnosť  
       +421 2 544 11 029 cestovné poistenie
E-mail:      [email protected]  

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek 

Hlásenie a likvidácia poistnej udalosti

Poistenie motorového vozidla

Cestovné poistenie

Poistenie majetku 

Životné poistenie 

Poistenie zdravia

Úrazové poistenie 

Poistenie právnej ochrany

 

História spoločnosti

História poisťovne sa začala založením Poisťovne OTČINA a.s. Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Agrobankou Praha, a.s., a menšími akcionármi. Sídlo poisťovne bolo v Nitre. Poisťovňa sa sústredila na poľnohospodárske poistenie a neskôr sa stala univerzálnou poisťovňou.

V roku 1994 poisťovňa Bundesländer Versicherung AG so sídlom v Rakúsku odkúpila majetkový podiel Agrobanky Praha a stala sa majoritným akcionárom Poisťovne OTČINA.

Od roku 1996 je sídlom poisťovne  Bratislava  a zároveň poisťovňa  rozširuje svoje zastúpenie na územie celej Slovenskej republiky.

V roku 1999 sa poisťovňa stáva súčasťou nadnárodného koncernu UNIQA Group Austria, ktorý vznikol spojením poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung.

Poisťovňa OTČINA, a.s. rozhodnutím koncernu UNIQA Group Austria dňa 12.februára 2001 mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s.

Začiatkom júla 2004 sa UNIQA poisťovňa, a.s. spojila so zanikajúcou R+V Poisťovňa, a.s. a zároveň prevzala jej záväzky a pohľadávky.

7. februára 2020 skupina AXA oznámila, že uzavrela dohodu so skupinou UNIQA o prevzatí aktív v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. K 15. októbru 2020 skupina UNIQA Insurance Group dokončila akvizíciu spoločností AXA  na Slovensku. 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách