Zverejnené: 18.04.2017

Úverový rámec


Je maximálny objem úveru, ktorý môže klient čerpať zo svojho úverového účtu. Výšku úverového rámca je možné dohodou meniť smerom hore ale aj smerom dole. Klient si výberom úverového rámca volí objem peňazí, ktoré má celkom k dispozícii.

U revolvingového úveru je potom výška mesačnej splátky stanovená percentom z úverového rámca. V prípade kreditných kariet je mesačná splátka daná percentom z vyčerpanej čiastky.

Pri Povolenom prečerpaní (kontokorent),  predstavuje možnosť čerpania  prostriedkov na bežnom účte do výšky dohodnutého limitu.  Kontokorent je vyrovnáva automaticky došlými platbami na bežný účet. Úroky sa platia z aktuálne vyčerpanej čiastky.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách