Zverejnené: 04.09.2023

V ktorých bankách môžete získať účet zadarmo?


Article image
V ponuke bánk sú rôzne balíky účtov. Niektoré sú bez poplatkov po celú dobu využívania účtu a naopak, za niektoré si zaplatíte mesačne aj 12 eur. Ak si chcete otvoriť účet v banke, vždy si pozorne prečítajte zloženie balíka tak, aby balík obsahoval presne tie operácie, ktoré v priebehu mesiaca využívate najviac. Pri výbere bežného účtu si určite treba zvážiť najmä výber banky, to či máte možnosť si účet navoliť podľa vlastných potrieb, alebo sú vám služby k účtu dané a musíte za ne platiť bez ohľadu na to, či ich využívate.

Na slovenskom trhu sú banky, ktoré majú v ponuke účet zadarmo bez podmienok, alebo len na určitú dobu, ak si napríklad otvoríte účet online, alebo prejdete z jednej banky do druhej. Po uplynutí danej doby vám banka poplatok začne účtovať. Ak chcete mať účet aj naďalej bez poplatku, musíte splniť podmienky, ktoré si banka určí. Najčastejšie podmienky, ktorými banky podmieňujú odpustenie mesačného poplatku, sú zasielanie príjmu na účet, platby kartou, trvalé príkazy alebo využívanie ďalších produktov banky ako sporenie, úver a pod.

Slovenské banky, ktoré ponúkajú účet zadarmo bez podmienok

 • ČSOB – Smart Účet, poplatok 0,00 eur.
 • 365.banka – Účet zadarmo, poplatok 0,00 eur.
 • mBankmKonto, poplatok 0,00 eur.
 • Fio banka – Osobný účet Fio, poplatok 0,00 eur.

Aké podmienky je nutné v jednotlivých bankách splniť na to, aby bol účet bez poplatku

Slovenská sporiteľňa

SPACE účet – mesačný poplatok 6,00 eur.
Nový Osobný účet cez mobilnú apku George na 12 mesiacov bez poplatku.
100 % zľava z mesačného poplatku:
 • za platby kartou vo výške min. 250 € u obchodníkov v SR a v zahraničí v obchodoch, na internete, prostredníctvom Google pay, Apple pay, Garmin pay, Fitbit pay (realizované debetnými kartami k osobnému účtu klienta alebo kreditnými kartami vydanými ku kartovému účtu vedeného na meno klienta) a súčasne
 • za 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso, splátka úveru, bez prevodov medzi účtami klienta) alebo 
 • za zainvestované alebo nasporené financie v banke vo výške aspoň 15 000 eur alebo 
 • za aktívne využívanie platobnej karty vydanej k podnikateľskému účtu.

Tatra banka

Účet pre modrú planétu – mesačný poplatok 7,00 eur.
Účet pre modrú planétu bez poplatku na 12 mesiacov a 10 % späť z platieb kartou.
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 7,00 eur:
 • deťom vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku,
 • študentom denného štúdia vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku,
 • študentom denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku odo dňa, keď bude banke, predložené potvrdenie o návšteve školy,
 • ak klient využije produkty a služby aspoň z troch produktových kategórií.
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 4,00 eura:
 • pre mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku, zľavu banka poskytne od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 7,00 € zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby,
 • ak klient využije produkty a služby aspoň z dvoch produktových kategórií.
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 3,00 eura:
 • mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku, ak klient využije produkty a služby aspoň z jednej produktovej kategórie.
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 2,00 eura:
 • ak klient využije produkty a služby aspoň z jednej produktovej kategórie.
Produkty a služby zoradené do nasledujúcich kategórií:
 • Spotrebiteľský úver.
 • Úver na bývanie.
 • Investičné sporenie.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Kreditné karty.
 • Cestovné poistenie.
 • Poistenie majetku.
 • Poistenie splácania úveru.
 • Celoživotné poistenie.
 • Úrazové poistenie.
 • Životné poistenie.
 • Investície v TAM.
 • Cenné papiere.
 • Podnikateľské účty.

ČSOB

Účet Pohoda – mesačný poplatok 6,00 eur.
50 % zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok: 

Ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 300 eur v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov),
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 eur, 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.
100 % zľava z poplatku za vedenie balíka služieb kombináciou min. dvoch 50 % zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

UniCredit Bank

Účet TOP – mesačný poplatok 12,00 eur.
100 % zľava z poplatku za balík v prípade, že na účet príde mesačne aspoň 1 500 eur, alebo suma vkladov a investícií v banke je 45 000 eur.

VÚB

VÚB Účet – mesačný poplatok 6,00 eur.
Bezplatné vedenie účtu na 12 mesiacov pri založení účtu online.
50 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň dvoch z vybraných produktov banky, aspoň 1-krát za mesiac je využitá služba Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 700 eur.

100 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň troch z vybraných produktov banky, aspoň 1-krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 700 eur.
Produkty VÚB, s ktorými je možné aplikovať zľavu:
 • čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii),
 • čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii),
 • kreditná karta, min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou,
 • sporiaci účet alebo VÚB AM (Asset Management) Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 50 eur mesačne),
 • priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v EUR a CM) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je min. 10 000 eur,
 • La Vita – vlastníctvo aktívneho životného poistenia.

365. banka

Účet Plusmesačný poplatok 5,90 eur.
Ak klient účet celý mesiac nevyužíva, poplatok za vedenie účtu má klient odpustený.

Prima banka

Osobný účet – mesačný poplatok 4,90 eur.
Odmena za platbu mobilom alebo platobnou kartou vydanou k Osobnému účtu; odmena vo výške 0,25 % alebo 0,50 % zo zaplatenej sumy mobilom, resp. kartou, max. do výšky mesačného poplatku za vedenie účtu.
100 % zľava z poplatku za vedenie účtu je vrátená v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 15 000 eur.

Raiffeisen Bank 

Parádny účet – mesačný poplatok 5,50 eur.
100 % zľava z poplatku: na Parádny účet je zaslaný kredit najmenej vo výške 400 eur a zároveň si klient nastaví inkaso napríklad za plyn alebo telefón a inkaso sa zrealizuje. 
50 % zľava, ak je splnená iba jedna z uvedených podmienok.

Poštová banka

UŽITOČNÝ ÚČET – mesačný poplatok 5,90 eur.
100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu je možné získať, ak priemerný denný zostatok na účtoch a vkladových produktoch klienta v banke za mesiac presiahne 20 000 eur.

Poplatky spojené s určitými transakciami alebo službami

Mesačný poplatok za vedenie účtu – to je prvé, čo väčšinu ľudí zaujíma, ak si chcú otvoriť účet v banke. Ale je aj množstvo ďalších poplatkov, ktoré si bežne človek neuvedomuje. Najvyššie poplatky spojené s vedením účtu tvoria práve vedľajšie poplatky, ako napríklad hotovostné transakcie, zadávanie trvalých príkazov alebo inkás v pobočke, výbery z cudzích bankomatov, vystavenie potvrdení, zasielanie výpisu z účtu poštou, urgentné platby (niektoré banky ich majú v cene balíka), poplatky za vydanie platobnej karty alebo platby v cudzej mene a podobne.
 
TIP OD NÁS: Pri výbere účtu si pozrite služby, ktoré využívate a ktoré nie. Dôležitý je kvalitný internet banking a mobilná aplikácia banky. Čím viac vybavíte potrebné veci cez mobilnú aplikáciu, tým menej času strávite chodením do banky a, samozrejme, ušetríte peniaze, ktoré viete využiť užitočnejšie. Viete si zadať trvalé príkazy a inkasá, zmeniť PIN ku karte, preúčtovávať peniaze a pod. Výhodou je vyžiadanie platby cez payme alebo zaslanie QR kódu na úhradu platby alebo možnosť vyberať hotovosť z bankomatu mobilom.

Banky k balíku služieb ponúkajú doplnkové služby. Je dôležité zvážiť pri ich výbere, či sú pre vás dôležité a či ich využijete. S účtom môžete aj sporiť, napríklad peniaze ušetrené za mesačný poplatok za účet. Pravidelne viete sporiť aj percentom z platby kartou.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách