Zverejnené: 13.02.2024

Valorizácia dôchodkov v roku 2024: Aké zmeny pre dôchodcov prinesie?


Article image
Percento pravidelnej každoročnej valorizácie dôchodkov sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti. V roku 2024 sa percento zvýšenia dôchodkov určuje na základe porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov počas prvých deväť mesiacov s tým v prvom polroku 2023.

Zvyšovanie dôchodkov

  • od 1. januára 2024, ak sú vyplácané k 1. januáru 2024, o 3,6 %,
  • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024, o 14,5 %,
  • odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku, ak sa dôchodok 1. januára 2024 nevypláca (zvýšenie patrí za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa dôchodok nevyplácal z dôvodu zániku nároku na jeho výplatu).
Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa nemení nič. Naďalej platí, že ak suma dôchodku je aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa občanovi automaticky zvýši jeho penziu na úroveň minimálneho dôchodku. A keďže sa suma minimálneho dôchodku v roku 2024 nemení, dôchodca bude aj naďalej dostávať penziu v nezmenenej výške.

Ak však bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zanikne a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho penziu v novej vyššej sume. Výška minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 zostáva na úrovni 474,60 eura.

Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne.
Čiastkový dôchodok, t. j. dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku.
Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši bez žiadosti. Rozhodnutia o zvýšení dôchodku budú dôchodcom doručované od konca decembra 2023 a v priebehu januára 2024.

Rast priemerného starobného dôchodku

Pre ilustráciu, priemerný vyplácaný starobný dôchodok koncom septembra 2023 dosiahol výšku 643,70 eura. Po valorizácii sa v budúcom roku jeho suma zvýši o 23,20 eura na 666,90 eura mesačne.
Príklad:
Starobný dôchodok bol priznaný od 2. septembra 2023 v sume 656,00 eur mesačne (odo dňa priznania je vypočítaná suma starobného dôchodku 530,50 eur valorizovaná o 11,8 %, t. j. o 62,60 eur na 593,10 eur, a následne aj o mimoriadnu valorizáciu o 10,6 %, t. j. o 62,90 eur na 656,00 eur).

Preto po mimoriadnej valorizácii v roku 2023 sa vyplácaná suma starobného dôchodku 656,00 eur od 1. januára 2024 bude valorizovať o 3,6 %, t. j. o 23,70 eur (656,00 x 3,6 % = 23,70) na 679,70,70 eur mesačne.

Aktuálna dôchodková hodnota

Aktuálna dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Sociálna poisťovňa stanovila ADH platnú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 na 17,7688 eur.
Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije ADH platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na výplatu dôchodkovej dávky vznikne v roku 2024, použije sa dôchodková hodnota 17,7688 eur.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ako tieto zmeny ovplyvnia celkový životný štandard dôchodcov

Novela zákona o sociálnom poistení prináša úpravu systému valorizácie starobných dôchodkov tak, aby dokázal lepšie reagovať na premenlivú mieru inflácie a po novom sa bude môcť výška dôchodkov zvýšiť viackrát počas roka.
Za týmto stavom stála dvojciferná inflácia a prudký nárast cien za všetko, napríklad za potraviny. A to je aj dôvod, prečo došlo k zmene. Pokiaľ dôchodcovská inflácia presiahne určité percento, tak dôchodky sa mimoriadne aj v budúcnosti, budú valorizovať dvakrát za rok. Nielen k 1.1., ale aj k 1.7. daného roka.

Podľa štatistík je viac ako 70 % dôchodcov na Slovensku nespokojných so svojím dôchodkom. Je viac než isté, že bez úspor sa životná úroveň pri odchode do dôchodku radikálne zníži. To platí pre všetkých bez ohľadu na výšku príjmu. Preto by sa mladšie generácie mali pripravovať na starobu už teraz, pokiaľ sú zárobkovo aktívni. Dôchodky v súčasnej výške zároveň nie sú pre štát ekonomicky dlhodobo udržateľné.
 
TIP OD NÁS: Koľko počas produktívneho veku zarobíte a koľko rokov budete pracovať, od toho sa bude odvíjať výška vášho dôchodku. Ak sa nechcete spoliehať len na základný dôchodok a plánujete sa finančne zabezpečiť, môžete vstúpiť do druhého alebo tretieho piliera. Koľko, kde a ako si nasporíte na dôchodok a ako dobre sa na dôchodku bude mať, si rozhodnete sami za seba.


Porovnanie fondov z druhého piliera a tretieho piliera nájdete na stránke Finančného kompasu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách