Zverejnené: 18.04.2017

Volatilita


Hodnotenie
0x

Vyjadruje ako veľmi výnos cenného papiera kolíše v danom čase.

Volatilita je rozptyl výnosov pre daný cenný papier alebo indexu trhu. Zvyčajne, čím je volatilita vyššia, cenný papier je rizikovejší.