Zverejnené: 15.03.2017

Voľba za tisícky eur


Article image

Sporitelia v druhom pilieri majú už po štvrtýkrát možnosť prehodnotiť rozhodnutie sporiť si na dôchodok a vrátiť sa so svojimi úsporami do Sociálnej poisťovne. O výške budúceho dôchodku však nerozhodnú len takýmto spôsobom. Dôležitým faktorom je aj to, v akom type dôchodkového fondu si svoje úspory tvoria.

Keď sa pred desiatimi rokmi rozbiehal druhý dôchodkový pilier, sporitelia mali možnosť vyberať si z troch typov fondov. Každá dôchodková správcovská spoločnosť mala v ponuke rastový, vyvážený a konzervatívny dôchodkový fond. Takéto označenie malo uľahčiť orientáciu pri posudzovaní rizikovosti jednotlivých fondov. Od roku 2013 však v druhom pilieri žiadne rastové ani konzervatívne fondy nie sú. Nahradili ich garantované a negarantované dôchodkové fondy.

Výsledkom veľkého „upratovania“ v štruktúre (a názvoch) fondov v druhom pilieri je to, že väčšina sporiteľov má svoje peniaze v garantovaných dôchodkových fondoch, ktoré investujú s dôrazom na nízke riziko. Odvrátenou stránkou takéhoto prístupu sú relatívne nízke výnosy, s ktorými môžu sporitelia do budúcnosti počítať. Ak sa preto teraz začali zaujímať o svoje budúce dôchodky, nemali by uvažovať len nad tým, či sa im z druhého piliera vyplatí vystúpiť alebo nie. Svoju pozornosť by mali venovať aj tomu, v akom type fondov si sporia.

Na ilustráciu dôležitosti takéhoto rozhodnutia sme využili dôchodkovú kalkulačku, ktorá je k dispozícii na portáli Finančný kompas. Prepočty sme urobili pre rôzne vekové kategórie od 20 do 45 rokov a na zjednodušenie sme v každom prípade počítali s hrubou mzdou 770 eur, čo zodpovedá 90 % priemernej mzdy na Slovensku v minulom roku.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách