Zverejnené: 17.04.2024

VÚB banka mení svoj cenník od 1. júla 2024


Article image
Od 1. júla 2024 VÚB banka upravuje svoj cenník služieb. Zmena sa dotkne mesačných poplatkov za vedenie účtu, hotovostných aj bezhotovostných služieb, platobných kariet. Pri spotrebiteľských úveroch pribudli v cenníku služieb poplatky za Poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t  a Poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t formou finančného lízingu. Pripravili sme pre vás podrobný popis zmien, ktoré budú od júla 2024 v platnosti.

VÚB kontá

VÚB Účet bude za poplatok 7,00 eur, predtým bol mesačný poplatok vo výške 6,00 eur.
VÚB Účet pre mladých bude za poplatok 3,50 eur, predtým bol mesačný poplatok vo výške 3,00 eurá.

Hotovostné operácie na účtoch

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB, a. s.:
  • mince eur do 50 ks (vrátane) a bankovky bude za poplatok 6,00 eur, pretým to bolo 5,00 eur,
  • mince eur nad 50 kusov a bankovky – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) bude za poplatok 6,00 eur, pretým to bolo 5,00 eur.
 Vklad v hotovosti:
  • mince eur nad 50 kusov – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) bude za poplatok 6,00 eur, pretým to bolo 5,00 eur.

Bezhotovostné operácie, platobný styk

SEPA–Europrevody  a SEPA inkasá zadané elektronicky budú za poplatok 0,25 eur, pretým to bolo 0,22 eur.
Prevod cez bankomat VÚB, a.s. a ostatné odoslané prevody (z trvalých príkazov, automatických prevodov a SEPA inkás) budú za poplatok 0,25 eur, pretým to bolo 0,22 eur.
SEPA Okamžité platby zadané elektronicky budú za poplatok 0,25 eur, pretým to bolo 0,22 eur.
Banka vyradila z cenníka poplatky za prevod bankovým šekom mimo SR:
  • do 1 700,00 eur za poplatok 25,00 eur,
  • od 1 700,01 eur do 17 000,00 eur za poplatok 35,00 eur,
  • od 17 000,01 eur do 34 000,00 eur za poplatok 45,00 eur,
  • nad 34 000,01 eur za poplatok 60,00 eur.
Urgentné prevody v rámci VÚB, a. s. zadané elektronicky budú za poplatok 0,25 eur, pretým to bolo 0,22 eur.
Banka vyradila z cenníka poplatky za Nákup šeku alebo šek na inkaso v hotovosti poplatok 1% min 60,00 eur, na účet 1 % min. 30,00 eur, max. 120,00 eur Za vrátený (neuhradený šek) poplatok 5,00 eur a za Overenie krytia bankového šeku swiftom na žiadosť klienta poplatok 5,00 eur.

Platobné Karty

Debetné platobné karty
Výber hotovosti debetnými platobnými kartami:
z bankomatu (okrem VÚB, a. s.) a cez službu Cash advance na Slovensku a v SEPA krajinách bude za poplatok 4,00 eurá, predtým bol poplatok 3,50 eur.
Vklad hotovosti debetnými platobnými kartami cez bankomat VÚB, a. s. podporujúci funkciu vkladu bude za poplatok 0,50 eur, pretým to bolo 0,30 eur.
 
Služby k platobným kartám
Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu debetnou a kreditnou kartou bude z poplatok 3,00 eurá, pretým to bolo 2,00 eurá.
Bezhotovostná platba kartou u obchodníka v SR a v zahraničí, dobitie kariet mobilných operátorov pri debetnej karte bude za poplatok 0,25 eur, pretým to bolo 0,22 eur.
Pri kreditnej karte bol zrušený poplatok za Potvrdenie o výške odplaty, ktorý bol skutočné
Náklady.
Cezhraničná konverzia pri debetnej karte bude za poplatok 2,5 % z transakcie, pretým to bolo 2,4 % z transakcie.
Cezhraničná konverzia pri kreditnej karte bude za poplatok 2,3 % z transakcie, pretým to bolo 2,00 % z transakcie.

Úvery

Spotrebiteľské úvery
Banka vylúčila poplatok za Potvrdenie o výške odplaty, Poplatok bol skutočné náklady

V cenníku služieb pribudli poplatky:
Poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t  za poplatok 33,00 eur. (Vzťahuje sa na spotrebiteľský úver, ktorého predmetom je financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t.).
Poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t formou finančného
lízingu za poplatok 39,60 eur vrátane DPH. (Vzťahuje sa na spotrebiteľský úver, ktorého predmetom je financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t formou finančného lízingu).
Vyhotovenie kópie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s úverom a finančným lízingom na
žiadosť dlžníka za poplatok  0,20 eur / strana.
Vystavenie Splnomocnenia na Dopravný inšpektorát SR za poplatok 15,00 eur.

 
Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách