Zverejnené: 02.03.2020

VÚB mení svoj cenník od 1.10.2018


Article image

Od októbra 2018 banka zvyšuje poplatok za výber hotovosti debetnými platobnými kartami, za vedenie kartového účtu pri Flexikarte plus. Pri Kreditných a debetný kartach, Povolenom prečerpaní  a Spotrebných úveroch pribudol poplatok za Potvrdenie o výške odplaty.

VÚB Kontá

Banka zrušila zľavu pre:

Majitelia VÚB Účtov, zriadených od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding, a.s., majú poskytnutú 100% zľavu z mesačného poplatku za vedenie VÚB Účtu po dobu 12 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy o VÚB Účte, a to za splnenia nasledovnej podmienky: riadneho a včasného splácania akéhokoľvek úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Majiteľom účtu (ktorý je súčasne dlžníkom z úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.). 100% zľava z mesačného poplatku za vedenie konta sa uplatní v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Majiteľ účtu splnil podmienku podľa tohto bodu na jej poskytnutie.

Zmeny v Základnej ponuke produktov na výber:

 - Debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel

Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2 ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci konta je 5 ks .

Predtým

Debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel  (v rámci konta môže byť zriadená iba 1 platobná karta Maestro Dobrý anjel na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu.

- Vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks Sporiacich účtov alebo max. 4 ks Sporiace účty a 1 ks Sporiaci účet k hypotéke ) a zasielanie výpisov z týchto účtov.

 Predtým

Vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks) a zasielanie výpisov z týchto účtov.

Bezhotovostné operácie -  platobný styk

Ostatné služby pre non SEPA – prevody,  Urgentné europrevody a urgentné non SEPA – prevody

Banka znížila poplatok pri Non STP za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, nesprávnych údajov na platobnom príkaze alebo pri požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na základe žiadosti klienta s poplatkom 5 €, predtým 6,60 €.

Platobné karty

Debetné karty

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami

Výber z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí bude za poplatok 2,50 €,  predtým 2 €.

Kreditné karty - Flexikarta plus

Banka zvýšila poplatok za Vedenie kartového účtu na 1,30 €, z pôvodného poplatku 1,20 €.

Výber hotovosti (bankomat, Cash advance)

K zvýšeniu poplatku banka pristúpila aj pri Mastercard Standard  a Flexikarta plus na  2% z transakcie, min. 7,60 €,  predtým 2% z transakcie, min. 6,60 €.

Pribudla služba Platba prevodom – kampaň, ktorá bude bez poplatku a Zaslanie výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy s poplatkom 0,50 €.

Služby k platobným kartám

Kreditné karty  - Flexikarta plus

V cenníku pribudla služba  Znovuvydanie karty (obnova) za poplatok 10 €.

Kreditné a debetné karty

Pribudla služba  Poplatok za Potvrdenie o výške odplaty -  poplatok skutočné náklady.

Poplatok sa účtuje za každé ďalšie vystavenie Potvrdenia o výške odplaty s výnimkou prvej žiadosti držiteľa karty. Potvrdenie je možné poskytnúť pre karty vydané od 1.5.2018 vrátane.

Úvery

Povolené prečerpanie, Spotrebné úvery

V cenníku pribudol poplatok za Potvrdenie o výške odplaty – poplatok  skutočné náklady.

Poplatok je splatný ku dňu vystavenia Potvrdenia o výške odplaty. Poplatok sa účtuje za každé ďalšie vystavenie Potvrdenia o výške odplaty s výnimkou prvej žiadosti dlžníka.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková



Užitočné články

Finančný Kompas v médiách