Zverejnené: 20.04.2022

VÚB meni svoj cenník od 1.7.2022


Article image


VÚB banka od 1.júla 2022 zvyšuje mesačný poplatok za vedenie účtu, zvyšuje poplatky pri hotovostných a bezhotovostných operáciach, pri SEPA prevodoch, pri debetných a kreditných kartách. Zmeny poplatkov sa dotknú aj úverových produktov.

VÚB KONTÁ

VÚB Účet Magnifica bude za mesačný poplatok vo výške 11,00 eur, predtým bol poplatok 9,00 eur.

Hotovostné operácie na účtoch v € a na účtoch v cudzej mene

Bežné účty
Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB, a.s.:
  • mince € do 50 ks (vrátane) a bankovky  za poplatok 3,50 eur, predtým 2,00 eur.
  • mince € nad 50 kusov a bankovky – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) za poplatok 3,50 eur, predtým 2,00 eur.
Vkladové účty a vkladné knižky
mince € nad 50 kusov a bankovky – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) za poplatok 3,50 eur, predtým 2,00 eur.
Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta
  • do 5 000 eur, resp. prepočet v CM (vrátane) za poplatok 8,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.
  • nad 5 000 eur, resp. prepočet v CM 8,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.
 

Bezhotovostné operácie – platobný styk

SEPA–Europrevody  a SEPA inkasá v pobočke bude za poplatok 8,00 eur, predtým bol poplatok 9,00 eur.
SEPA Okamžité platby zadané elektronicky budú za poplatok 0,50 eur, predtým bol poplatok 0,22 eur.
Urgentné prevody v rámci VÚB, a.s vpobočke bude za poplatok 8,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.

Platobné karty

Debetné platobné karty
Výber z bankomatu (okrem VÚB, a.s.) a cez službu Cash advance na Slovensku a v SEPA krajinách bude za poplatok 3,50 eur.
Výber z bankomatu a cez službu Cash advance v zahraničí (okrem SEPA) bude za poplatok 6,00 eur.
Pretým výber z bankomatu (okrem VÚB, a.s.) a cez službu Cash advance na Slovensku a v zahraničí bol jednotný poplatok 3,50 eur.

Vklad hotovosti debetnými platobnými kartami
Vklad cez bankomat VÚB, a.s. podporujúci funkciu vkladu bude za poplatok 0,30 eur, predtým bol vklad bez poplatku.

Kreditné platobné karty
Vedenie kartového účtu
Mastercard Standard 3,00 eur / mes., predtým 2,50 eur / mes.
Balík poistenia k hlavnej karte 35,00 eur / rok, predtým 23,00 eur / rok.
Balík poistenia k dodatkovej karte 35,00 eur / rok, predtým 23,00 eur / rok.
 
Mastercard World  8,50 eur / mes., predtým 8,00 eur / mes.
Balík poistenia k hlavnej karte bezplatne, predtým tak isto bezplatne.
Balík poistenia k dodatkovej karte 40,00 eur / rok, predtým 30,00 eur / rok.
 
Šikovná karta 2,00 eur / mes.,  predtým 1,30 eur / mes.
Balík poistenia k hlavnej karte 35 € / rok, predtým nebolo poistenie ku karte.
Balík poistenia k dodatkovej karte 35 € / rok, predtým nebolo poistenie ku karte.

Služby k platobným kartám

Debetné karty
Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok 3,50 eur.

Kreditné karty
Vydanie karty bude za poplatok 10,0 eur, predtým bez poplatku.
Znovuvydanie karty na pobočke banky bude za poplatok 15,0 eur, predtým 10,0 eur.
Znovuvydanie karty cez služby Nonstop banking  bude za poplatok 15,0 eur, predtým 10,0 eur.
Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok 3,50 eur.

 

Úvery

Povolené prečerpanie
Zrušenie poplatku vo výške 2 % z výšky limitu, min. 6,60 eur za nastavenie (zriadenie) povoleného prečerpania.

 
Úvery na bývanie
Vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka  bude za poplatok 0,50 eur/strana, pretým to bolo 0,30 eur/ strana.

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt:
  • v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) bude za poplatok 8,00 eur, predtým 6,00 eur.
  • v počte mincí nad 50 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 50 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 50 ks sa nezapočítava) bude za poplatok 8,00 eur, predtým 6,00 eur.
Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách