HC


Zverejnené: 29.07.2021

Výhody a nevýhody pôžičky od ľudí pre ľudí. Poznáte ich?


Article image

Pôžičky od ľudí pre ľudí, alebo nazývané aj P2P pôžičky sú pôžičky nebankového charakteru. Na rozdiel od iných nebankových pôžičiek sú poskytovateľmi úveru ľudia s voľnými finančnými prostriedkami. Ide o investorov, ktorí požičiavajú svoje peniaze žiadateľom o pôžičku. Podmienkou pre získanie pôžičky je vek 18 rokov a trvalý pobyt na Slovensku. Na Slovensku pôsobí niekoľko firiem – internetových portálov, ktoré sa špecializujú na kolektívne požičiavanie. 

Sú naozaj bezpečné? 

NBS upozorňuje, že kolektívne pôžičky nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Samotná účasť verejnosti na týchto aktivitách je konaním na vlastnú zodpovednosť. Pre pôžičky neplatí regulácia maximálnej výšky odplaty a nie je tu dostatočné preverenie bonity dlžníka zo strany veriteľa, čo môže spôsobiť, že dlžník sa dostane do platobnej neschopnosti.
 
Žiadateľ o pôžičku si nemá možnosť overiť ako funguje celý ten proces a kto mu reálne finančné prostriedky poskytol.  Dlžník dostane na podpis formulárovú zmluvu, ktorú nevie alebo nemôže zmeniť, a ktorá môže obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky. Môže sa stať, že dohodnuté finančné prostriedky žiadateľovi nebudú vyplatené alebo budú vyplatené za iných podmienok, ako si dohodol s veriteľom.
 
Riziko vzniká aj veriteľovi alebo investorovi, ktorému je prisľúbené určité zhodnotenie jeho finančných prostriedkov, ktoré sa nemusí zrealizovať. Môže byť v strate z dôvodu, že dlžník sa dostal do platobnej neschopnosti, lebo jeho bonita nebola riadne preverená. 

Výhody a nevýhody Pôžičky od ľudí pre ľudí. 

Cez kolektívne požičiavanie môže získať pôžičku aj žiadateľ, ktorému by banka z rôznych dôvodov nepožičala. Pôžička môže byť aj alternatívou pre tých, ktorí chcú dofinancovať kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti na bývanie, ale banka im už z dôvodu obmedzení NBS ďalšie peniaze neposkytne.
 
Pôžičky, ktoré poskytujú fyzické osoby (veritelia) iným fyzickým osobám (dlžníkom), nepodliehajú dohľadu NBS. Veriteľ a ani subjekt vystupujúci ako prevádzkovateľ platformy P2P požičiavania, nedisponujú povolením na činnosť zo strany NBS a poskytovanie takýchto pôžičiek nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch. Takéto pôžičky nie sú spotrebiteľským úverom. Požičiavanie finančných prostriedkov pomocou online platforiem je konaním na vlastnú zodpovednosť. Preto by si mali zúčastnené subjekty zvážiť riziká, ktoré sú spojené s požičiavaním prostredníctvom internetu. 

Je pravda, že ponúkajú vysoké výnosy a nízke úrokové sadzby?

Zinc Euro ponúka výnos 5 %. Tento výnos je síce menší ako inde, no cena za nižší výnos je vyššia istota návratnosti investície, vďaka garančnému fondu. Každá investícia podlieha nadštandardnej ochrane Zinc Euro Garančného fondu, ktorý chráni prípady omeškania platieb dlžníka.
 
Priemerná úroková sadzba na Žltom Melóne je okolo 9 %.  No bez možnosti odkupu, bez garančného fondu, iba s možnosťou predaja na sekundárnom trhu.
 
Pri pôžičke od ľudí pre ľudí môžu byť úroky pre žiadateľov vyššie alebo aj nižšie. Všetko sa to odvíja  od bonity žiadateľa. Pokiaľ ide o žiadateľa s vysokou bonitou,  môže dosiahnuť úrok aj na úrovni najnižšieho úroku v banke. Žiadateľ, ktorý je rizikový a má nízku bonitu, môže dostať úrok aj vo výške 30 % až 40 %. 

Rozdiel medzi pôžičkou z banky a kolektívnou pôžičkou 

Bankové domy poskytujúce úvery musia dôsledne overovať príjem žiadateľa, počítať napríklad s výdavkami na zabezpečenie základného živobytia. Cieľom je, aby úvery boli dostupné len pre tých, ktorí si úver môžu dovoliť splácať.
 
Kolektívna pôžička môže byť poskytnutá aj takému dlžníkovi, ktorému by finančná inštitúcia úver neposkytla. Po zaslaní žiadosti je stanovená bonita žiadateľa, či bude schopný úver splácať načas. Údaje o dlžníkovi však nemusia byť overené vo všetkých databázach a registroch, nakoľko neexistuje zákonná povinnosť to urobiť, alebo nie je možné do niektorých registrov nahliadnuť.   Po preverení bonity žiadateľa  investori ponúknu svoje financie za dohodnutú úrokovú sadzbu.


Porovnanie nebankových pôžičiek TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách