Zverejnené: 19.04.2022

Výnos do splatnosti


Výnos do splatnosti (Yield to Maturity – YTM) vyjadruje investorov výnos, ktorý dostane za držbu dlhopisu až do doby jeho splatnosti a to za predpokladu, že sa úrokové sadzby ktoré ovplyvňujú hodnotu dlhopisu až do doby splatnosti nebudú meniť. Nevyhnutnou podmienkou je, aby emitent dlhopisu aj v čase splatnosti dlhopisu zostal naďalej schopný plniť si svoje finančné záväzky. Teda emitent do doby splatnosti nemôže zbankrotovať, v prípade bankrotu emitent nie je povinný vyplatiť investorovi požadovaný výnos.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách